- Od wydania (poprzedniej - red.)  uchwały upłynęło prawie 20 lat. W tym czasie istotnym zmianom uległo szereg przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza, w tym np. przepisy określające zasady i formę prowadzenia dokumentacji medycznej czy przepisy określające zasady wystawiania recept i zleceń. Medycyna podlega daleko zawansowanym procesom informatyzacji. Ustawodawca przyjmuje, że dokumentacja w większości powinna być prowadzona w postaci elektronicznej i w odpowiedni sposób podpisywana - czytamy w uzasadnieniu.

Lekarska pieczątka od 1 stycznia 2025 r. 

26 stycznia 2024 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego. Zgodnie z nią pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego zawiera następujące dane:

  1. imię lub imiona i nazwisko,
  2. tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  3. numer prawa wykonywania zawodu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą pieczątka lekarska lub nadruk wykonywany z systemu komputerowego może ponadto zawierać następujące dane:

  1. posiadany tytuł i stopień naukowy,
  2. posiadane specjalizacje i umiejętności zawodowe, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie, zaświadczeniu lub certyfikacie, potwierdzającym ich uzyskanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  3. nazwę uczelni i kierunku, na którym lekarz lub lekarz dentysta uzyskał dyplom,
  4. numer telefonu wraz z prefiksem międzynarodowym,
  5. adres miejsca zamieszkania,
  6. adres poczty elektronicznej.

Dodatkowe dane na pieczątce

Nowe wymogi dotyczące informacji na pieczątkach wskazują na możliwość umieszczenia na nich nazwy ukończonej uczelni. Rozwiązanie to ukłon w stronę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy studiowali na "starych" uczelniach, a także pacjentów.  NRL w ostatnich miesiącach sprzeciwiała się otwieraniu nowych kierunków lekarskich na uczelniach, które - co wykazała Polska Komisja Akredytacyjna - nie dysponowały wymaganym zapleczem dydaktycznym. W szczególności był to brak dostępu do prosektorium, zajęcia kliniczne w szpitalu oddalonym nawet o kilkaset kilometrów od uczelni, zajęcia klinicznie w wieloosobowych grupach, nauka anatomii ze slajdów, brak aktualnych podręczników w bibliotekach i brak kadr

Czytaj także na Prawo.pl: Lekarz z dyplomem z małej uczelni na cenzurowanym

Czytaj także na Prawo.pl: Będzie kontrola nowych kierunków lekarskich

Uchwałę podjęto na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), art. 20 i art. 20b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r. poz. 1516).

Lekarze i lekarze dentyści dostali czas na dostosowanie treść pieczątek i nadruków wykonywanych z systemu komputerowego do wymogów  uchwały do 31 grudnia 2024 r.