Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe jest tworzony przede wszystkim na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej - wyjaśnia resort nauki. To odpowiedź na pytanie o nienaukowe wydawnictwa, m.in. religijne, które znalazły się w ministerialnym wykazie.
Monika Sewastianowicz
07.01.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
W połowie stycznia pojawią się rekomendacje dotyczące zmian na uczelniach. To wszystko jest gotowe i będzie ogłoszone w drugiej połowie stycznia - powiedział we wtorek szef resortu nauki Przemysław Czarnek. Ma to - jak zapewnił - skorygować "pewne mankamenty, luki i nieścisłości", które powstały na etapie tworzenia Ustawy 2.0.
Monika Sewastianowicz
05.01.2021
Szkolnictwo wyższe
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Warto pracować w oparciu o praktyki bazujące na dowodach. Także rozróżniać takie praktyki, w jaki sposób one są udokumentowane, udowodnione albo czy mają potencjał, żeby zostać udowodnione - mówi dr Andrzej Śliwerski z Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Uniwersytetu Łódzkiego, współautor książki „Psychopedagogiczne mity 2”.
Beata Igielska
31.12.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ponad 77 mln z ochrony zdrowia trafi na szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia
Chodzi o pieniądze zaplanowane dla szpitali klinicznych w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie m.in. inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W sumie 77 mln 989 tys. zł ma zostać przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badawczą. Rozporządzenie w tym zakresie opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Finansowanie zdrowia
Wyasygnowaliśmy ponad 55 mln zł na wsparcie nauczania zdalnego na uczelniach – poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że na uczelniach wyższych trwa to już kilka miesięcy. Uczelnie radzą sobie z tym – powiedział minister i podziękował władzom uniwersytetów za zaangażowanie.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Pięć uczelni niepublicznych prowadzących szkoły doktorskie, otrzymało zwiększoną subwencję na kształcenie doktorantów. Jak podkreślono, wsparcie kształcenia w szkołach doktorskich to jeden z priorytetów polityki prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Monika Sewastianowicz
30.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. Resort nauki zatwierdził listę uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. Projekt umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Do drugiej edycji projektu zakwalifikowano 38 uczelni.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Były prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Janusz P. nie dopełnił obowiązku nadzoru nad otrzęsinami na uczelni - uznał w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Gdańsku, uchylając uniewinniający wyrok dla naukowca. Sąd skazał trzy osoby oskarżone w sprawie śmierci trojga studentów podczas otrzęsin na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w 2015 r.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Prawo karne Szkolnictwo wyższe
Brexit oznacza koniec programu Erasmus+ na Wyspach - według zapowiedzi premiera Wielkiej Brytanii powstanie nowy program dla zagranicznych studentów. Podrożeją też same studia i ograniczony zostanie sposób ich finansowania z pożyczek. Zmiany nie dotkną osób, które już studiują.
Monika Sewastianowicz
28.12.2020
Dla studenta
Nie jest planowane „objęcie wszystkich doktorantów starego trybu stypendiami na wzór doktorantów szkół doktorskich” - podkreśla wiceminister szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska w odpowiedzi na interpelację poselską. I dodaje, że doktoranci otrzymali pomoc w czasie pandemii.
Monika Sewastianowicz
24.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie dalej będą pracować zdalnie za wyjątkiem zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Resort nauki poinformował także, że zajęcia nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Czasopisma naukowe mogą się starać o pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Konieczne jest zapewnienie otwartego dostępu, odpowiedni poziom publikacji i obecność w bazach międzynarodowych. Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
23.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Studentka, przewodnicząca samorządu, miała zostać zwolniona z uczelni za apel do jej władz o zajęcie stanowiska wobec protestów społecznych po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego przez Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o wydarzenia na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort nauki udostępnił wersję demonstracyjną aplikacji SEDN – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. Aplikacja SEDN jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
Monika Sewastianowicz
21.12.2020
Szkolnictwo wyższe

Ustawa podpisana - wymóg obywatelstwa także dla studentów KSSiP

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dostosowuje ona przepisy tej ustawy w sprawie aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego, zapisanego w ustawie Prawo o sądach powszechnych.
Krzysztof Sobczak
18.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Opłata roczna za aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną wyniesie 2021 roku - 5 850 zł, wynika z rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Będzie stała. Do tej pory powiązana była z wysokością płacy minimalnej - w przypadku adwokatów i radców współczynnik wynosił 2,25, w przypadku notariuszy 2,15.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
18.12.2020
Prawnicy Strefa aplikanta
Aplikanci adwokaccy i radcowscy nie mają możliwości odwołania się od decyzji dotyczących urlopu dziekańskiego na analogicznych zasadach jak studenci. Choć przedstawiciele samorządów zawodowych zapewniają, że urlopy udzielane są prawie wszystkim chętnym, część ekspertów uważa, że przepisy w tym zakresie powinny ulec zmianie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.12.2020
Prawnicy Strefa aplikanta

Ponad 26 mld euro na program Erasmus+

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Komisja Europejska przyjęła porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021-2027. Ustalenia dotyczą między innymi programu Erasmus+ - na ten cel przeznaczone zostanie ponad 26 mld euro. Z kolei na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro.
Monika Sewastianowicz
16.12.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Planujemy przygotowanie wykładów i spotkań online dla stypendystów na temat m.in. rozwoju kariery naukowej w Polsce, zasad i procedur legalizacji pobytu, ale też radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych – poinformowała dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Grażyna Żebrowska.
Monika Sewastianowicz
14.12.2020
Szkolnictwo wyższe
Wśród kandydatów, podobnie jak w poprzednich latach, największą popularnością cieszyła się informatyka. Na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 przyjęto 428 609 osób. Ponad 314 tysięcy chętnych rozpoczęło naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Monika Sewastianowicz
11.12.2020
Prokuratura w Katowicach ponownie umorzyła postępowanie w sprawie domniemanego pomówienia dr hab. Ewy Budzyńskiej - wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego. Do sądu trafiło zażalenie na to postanowienie - rozpatrzy je katowicki sąd już 11 stycznia 2021 r.
Monika Sewastianowicz
11.12.2020
Szkolnictwo wyższe

NSA: Studia stacjonarne albo zasiłek dla bezrobotnych

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Skoro młody człowiek pobierał zasiłek w trakcie odbywania studiów stacjonarnych, czyli w okresie, gdy nie spełniał przesłanek do posiadania statusu bezrobotnego, to świadczenie to zostało pobrane nienależnie i podlega zwrotowi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że student świadomie wprowadził w błąd urząd pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2020
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Sejm przyjął w czwartek dwie poprawki do zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nowelizacja dostosowująca zapisy w sprawie aplikantów sędziowskich do wymogu posiadania przez sędziów wyłącznie polskiego obywatelstwa trafi teraz do prezydenta.
Monika Sewastianowicz
10.12.2020
Strefa aplikanta
Resort nauki finalizuje prace nad tzw. pakietem wolnościowym, czyli rozwiązaniami, które mają chronić osoby, które - według ministra nauki - są sekowane za wyrażanie swojego światopoglądu i przekonań religijnych. Jeśli do tego dojdzie, będą one mogły składać odwołania do ministerialnej komisji.
Monika Sewastianowicz
09.12.2020
Zmiana instytucjonalnych ram uprawiania nauki prawa, która premiowałaby pełnowartościowe prawoznawstwo, ujmujące prawo w całym jego społecznym uwikłaniu, leży w interesie całego społeczeństwa - uważa dr Wojciech Zomerski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Według eksperta stanowiłoby to rzeczywistą alternatywę dla niskiej jakości „prawo-znachorstwa".
Wojciech Zomerski
09.12.2020
Resort nauki zaktualizował wytyczne w sprawie działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021. Podkreślił, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni.
Monika Sewastianowicz
07.12.2020
Koronawirus wiele zmienia na rynku prawniczym. Dużo kancelarii adwokackich poniosło straty, co odbija się i na aplikantach, którym coraz trudniej się utrzymać. Tymczasem na własną działalność gospodarczą, czy pracę nawet tymczasową w innym zawodzie muszą dostać zgodę dziekana. Część prawników uważa, że czas rozważyć zmiany, inni że zgoda nadal powinna być wymagana.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta
Rzecznik praw obywatelskich skierował do resortu nauki pismo w sprawie zaangażowania uczelni w trwające protesty społeczne, pytając o wypowiedzi ministra dotyczące wyciągania konsekwencji wobec szkół wyższych. Minister odpowiada, że nie zamierzał ingerować w sprawy zastrzeżone dla uczelni.
Monika Sewastianowicz
03.12.2020
Politechnika Warszawska zażądała od policji wyjaśnień w sprawie wkroczenia na teren uczelni bez zgody jej rektora. W stanowisku podkreślono, że do tak drastycznego naruszenia autonomii uczelni nie doszło od dekad. Policja może interweniować na terenie należącym do szkoły wyższej wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.
Monika Sewastianowicz
02.12.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski