Chodzi o art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym i wpis na listę doradców podatkowych w zamian za pełnienie funkcji członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Problem zgłosił jeden z Czytelników Prawo.pl w ramach prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX akcji „Poprawmy prawo”. 31 grudnia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Do końca stycznia przyznamy nagrody. Najlepszym trzem zgłoszeniom przekażemy dostęp do programu LEX Omega wraz z jednym wybranym modułem LEX Komentarze oraz programu LEX Kompas Orzeczniczy - ważnym do 31 stycznia 2024 r.

Czytaj w LEX: Wpis na listę doradców podatkowych - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

Członkowie komisji egzaminacyjnej bez żadnych wymagań?

Czytelnik zwrócił uwagę, że ustawa nie reguluje minimalnych wymagań do zasiadania w komisji egzaminacyjnej (np. wykształcenie wyższe prawnicze/ekonomiczne, wykonywany zawód adwokata/radcy prawnego itp.). Poza tym osoba, która została delegowana do komisji, może uzyskać wpis na listę doradców podatkowych. Należy podkreślić, że w składach komisji egzaminacyjnej adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników sądowych są osoby, które mają wieloletni staż albo jako sędziowie albo jako przedstawiciele tychże samorządów.

- Gdyby przełożyć zasady stosowane w ustawie o doradztwie podatkowym przez np. adwokatów, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdy za zasiadanie w komisji egzaminacyjnej prawnik ,,staję się” adwokatem – argumentuje nasz Czytelnik.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego >>>

Czytaj w LEX: Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >>>

 


Jakość egzaminowania pod znakiem zapytania?

Jego zdaniem, trzeba też zadać sobie pytanie o jakość egzaminowania.

- To jest jeden z najpoważniejszych egzaminów, gdzie osoby posługujące się tytułem doradcy podatkowego reprezentują podatników przed sądami administracyjnymi. Tymczasem, niektórzy członkowie komisji stają się doradcami podatkowymi dzięki zasiadaniu w komisji. Nie wiadomo jakie jest doświadczenie tych osób, postawy etyczne, umiejętność zachowania tajemnicy – zauważa Czytelnik. Dodaje, że poza tym źle to wygląda w oczach zdających. Podchodzący do egzaminu chcieliby mieć pewność, że będą oceniani przez fachowców, a tak pozostają wątpliwości. Zdaniem Czytelnika, zmiany powinny iść w kierunku konieczności wprowadzenia nowych wymogów np. pracy jako np. adwokat czy doradca podatkowy z pięcioletnim letnim doświadczeniem, pracownik KAS z 10-letnim doświadczeniem. Samo zasiadanie w komisji nie powinno też być równoważne z uzyskaniem uprawnień doradcy podatkowego.

Czytaj w LEX: Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy u doradcy podatkowego >>>

Czytaj w LEX: Umowa o doradztwo podatkowe i skutki jej niewykonania >>>

 

Praktyka jest konieczna

- Alternatywna droga uzyskania uprawnień doradcy podatkowego poprzez pełnienie funkcji członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego od lat budzi duże wątpliwości – potwierdza prof. Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. Zaznacza, że te wątpliwości dotyczą nawet osoby, która posiada odpowiednie kwalifikacje, ale np. nie ma odpowiedniego doświadczenia, bowiem nie ma odpowiedniego stażu pracy lub praktyki.

Czytaj w LEX: Nieuprawnione świadczenie usług doradztwa podatkowego – teoria i praktyka >>>

- Nie ma przy tym co ukrywać, że w szczególności delegowanie członków przez Ministra Finansów budzi takie zastrzeżenia. Brak jest odpowiedniego mechanizmu oceny, czy taka osoba spełnia wymagania ustawowe dla uzyskania wpisu na doradcę podatkowego, a tym bardziej czy powinna sama być osobą egzaminującą – podkreśla prof. Mariański.

Z drugiej strony ustawa o doradztwie podatkowym jest dość konserwatywna, jeżeli chodzi o osoby ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych czy ekonomicznych.

Zobacz również:
Nowy skład komisji egzaminacyjnej na doradców podatkowych >>

Prof. Glumińska-Pawlic: Przetarłam szlaki dla elektronizacji prac komisji >>

Jak zaznacza prof. Mariański, dopiero po uzyskaniu stopnia habilitowanego możliwy jest wpis na listę doradców. Doktor musi, albo zostać członkiem komisji, albo zdać egzamin i odbyć praktykę. Jeżeli porównamy wymagania dla osób zajmujących się naukowo prawem podatkowym z delegowaniem do komisji, to widać, że droga dojścia do zawodu jest dla niektórych grup bezzasadnie łatwa.

- Zresztą wydaje się, że dla większości przypadków, w których możliwy jest wpis bez zdawania egzaminu, powinien obowiązywać przymus odbycia praktyki przed wpisem. Zwłaszcza , że jest ona zdecydowanie bardzo krótka, za krótka. Dlatego ustawa winna przewidywać możliwość wpisu przez osoby ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych czy ekonomicznych, po odbyciu praktyki. Jednocześnie postulowałbym zniesienie regulacji umożliwiających wpis tylko z samego faktu zasiadania w komisji – konkluduje prof. Mariański.