Za 2021 rok opodatkowania dochodów przy zastosowaniu skali podatkowej dokonało ogółem 25,2 mln podatników, z czego 22,8 mln osób złożyło zeznanie podatkowe (w tym 803 tys. osób w tym 803 tys. osób zapłaciło podatek liniowy – 19 proc.), a 2,4 mln zostało rozliczonych przez organy rentowe.

Czytaj również: Pracowniku, sprawdź, ile zapłaciłeś składki zdrowotnej - zwątpisz>>

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >>>

Jak wyglądały rozliczenia za 2021 r.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2021 roku z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 8,1 mln podatników, co stanowi 32,3 proc. ogólnej liczby podatników rozliczających się według skali. Co ciekawe, było ich o 17 274 podatników mniej niż w 2020 roku. Natomiast jako rodzic samotnie wychowujący dziecko w 2021 r. rozliczyło się 534 tys. podatników, tj. 2,1 proc. ogólnej liczby podatników i względem 2020 r. liczba ta była wyższa o 15 584 wyższa.

W poprzednim roku próg podatkowy po przekroczeniu, którego podatnik zobowiązany jest płacić podatek według stawki 32 proc. wynosił 85 528 zł. Kwotę tę przekroczyło ponad 1,7 mln podatników, a ponad 22 mln osób zmieściło się w pierwszym progu podatkowym.

Wśród osób rozliczających się według skali podatkowej, z odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne skorzystało ponad 13 mln podatników. Prawie 1,4 mln osób odliczyło od podstawy opodatkowania wydatki na cele rehabilitacyjne, z odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn skorzystało ponad 0,5 mln osób, z kolei tylko 159 osób skorzystało z odliczenia w ramach działalności badawczo rozwojowej. Ponad pół miliona osób odliczyło wydatki poniesione w ramach ulgi na internet, prawie 600 tys. podatników skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej. Natomiast około 250 tys. osób wykazało wpłaty na IKZE, które obniżyły ich podstawę opodatkowania.

Czytaj w LEX: Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych >>>

Czytaj w LEX: Ulga na dzieci na przykładach >>>

Z kolei z ulgi na dzieci, odliczanej od podatku, w 2021 roku skorzystało 4,8 mln osób a wartość odliczeń przekroczyła 7 mld zł.

Ponadto, w 2021 roku z możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej według stawki 19 proc. skorzystało ponad 801 tys. przedsiębiorców. Wykazali oni przychody w wysokości 1,4 bln zł i koszty uzyskania przychodów w wysokości 1,2 bln zł, co oznacza, że łączny dochód w tej grupie wyniósł prawie 229 mld zł. Wśród liniowców blisko 700 tys. osób odliczyło od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 


Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

W rozliczeniu rocznym osoby rozliczające się według skali podatkowej odliczyły od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej wysokości 92 963 mln zł, w tym zdecydowana większość (75,45 proc.) osób, które zmieściły się w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli osiągnęły dochód nieprzekraczający 85 528 zł), odliczyły w sumie 70 145 060 tys. zł, a osoby z dochodami powyżej pierwszego progu podatkowego (czyli 24,55 proc. podatników odliczających składki na ubezpieczenia społeczne) – odliczyły 22 818 439 tys. zł.

Z odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. skorzystało natomiast 86,9 proc. ogółu podatników (prawie 21 mln osób). Z tego tytułu od podatku odliczono łącznie  74 940 852 tys. zł. Osoby z pierwszego przedziału skali podatkowej odliczyły 7,75 proc. (z 9 proc.) poniesionych wydatków na ubezpieczenie zdrowotnej w łącznej wysokości 58 644 474 tys. zł, podczas gdy osoby, których dochody przekraczały próg 85 528 zł, odliczyły w sumie 16 296 378 tys. zł.

Dane te pokazują, że likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku z dniem 1 stycznia 2022 roku, uderzyła w ponad 21,5 mln osób. Nie dla wszystkich podatników wyższa kwota wolna od podatku oraz niższa stawka podatku zrekompensowała im likwidację prawa do odliczenia. Stąd tak wiele niepokojów i trudności, z jakimi spotkali się twórcy tzw. Polskiego Ładu ujawniło się już w pierwszych dniach 2022 roku.

Dr Antoni Kolek, prezes spółki Instytut Emerytalny.