Podatki w biznesie – pierwsze studia MBA TAX

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchamia pierwsze w Polsce studia podatkowe o interdyscyplinarnym charakterze łączące prawo podatkowe i rachunkowość. Co najważniejsze, będą one prowadzone wyłącznie dla praktyków prawa podatkowego. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce praktycy, wielokrotnie wyróżniani w rankingach doradztwa podatkowego.
Adam Mariański
30.09.2019
Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe
W sobotę 28 września odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze - adwokacką, radcowską i notarialną oraz, po raz dwunasty, państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Państwowy egzamin na aplikacje korporacyjne odbył się już po raz czternasty.
Monika Sewastianowicz
29.09.2019
Strefa aplikanta Dla studenta
W środowisku akademickim powinniśmy szanować wiedzę i odwoływać się do niej przy formułowaniu własnego stanowiska. Powinniśmy dawać wzór powściągliwości w użyciu języka - ocenia Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odnosząc się do felietonu prof. Aleksandra Nalaskowskiego.
Monika Sewastianowicz
27.09.2019
Studia podyplomowe też są studiami w szkole wyższej, a zatem osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów - tak brzmi najnowsza uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2019
Emerytury i renty Strefa aplikanta
Minister sprawiedliwości zapowiedział, że nie będzie podwyżek opłat za aplikacje. Zmienią się zasady wyliczania kwot opłat za aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie będzie już automatycznych podwyżek.
Monika Sewastianowicz
25.09.2019
To, że radca prawny wykłada na uczelni i ma podpisaną w tym zakresie umowę, nie oznacza, że nie jest niezależny i nie może reprezentować placówki - wskazuje w swojej opinii rzecznik generalny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michał Bobek. Chodzi o skargę Uniwersytetu Wrocławskiego, którą Sąd UE uznał ją za niedopuszczalną ze względu na brak prawidłowej reprezentacji prawnej.
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Prawo na Oxfordzie jest bardzo teoretyczne, a studia to rzeczywiście przede wszystkim samodzielna praca w bibliotece. Nie uczymy się w ogóle o procedurach i praktycznej stronie wykonywania zawodu prawnika - mówi Łukasz Gwóźdź, student prawa na Oxfordzie. Praktykę studenci poznają podczas staży.
Monika Sewastianowicz
24.09.2019
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło po raz kolejny konkursy na projekty badawcze na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.
Monika Sewastianowicz
20.09.2019
Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn podjął w środę decyzję o uwzględnieniu odwołania prof. Aleksandra Nalaskowskiego i uchylił decyzję o jego zawieszeniu. I zalecił profesorowi większą roztropność w formułowaniu swoich tekstów publicystycznych.
Krzysztof Sobczak
18.09.2019
Szkolnictwo wyższe
Według danych Ośrodka Przetwarzania Informacji aż 8 proc. prac dyplomowych nosi znamiona plagiatu. Instytut przeanalizował dane Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, z którego od początku tego roku korzystają wszystkie uczelnie. To duży odsetek, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że system nie obejmuje wszystkich prac składanych przez studentów.
Monika Sewastianowicz
18.09.2019
Opłaty za aplikacje uzależnione są od płacy minimalnej, więc jej podwyższenie mocno odbije się na kwotach, które za każdy rok nauki muszą samorządom zawodowym zapłacić przyszli profesjonalni pełnomocnicy, komornicy lub notariusze. Wzrosną również opłaty za egzaminy wstępne.
Monika Sewastianowicz
18.09.2019
Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisana! Przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni przybyłych do Krakowa na Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa - poinformował na Twitterze wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.
Monika Sewastianowicz
18.09.2019
PiS zapowiada zmiany w systemie kredytów studenckich. Ma to dotyczyć deficytowych profesji, a konkretnie przyszłych lekarzy i pracowników medycznych. Będą oni mogli odpracować zaciągniętą pożyczkę, świadcząc usługi pacjentom. Ma to zwiększyć zainteresowanie studiami medycznymi i zapobiegać odpływowi kadr za granicę.
Monika Sewastianowicz
18.09.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Prawie połowa Polaków zdobywa wyższe wykształcenie

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
W 2018 roku 44 proc. młodych dorosłych w Polsce zdobyło wyższe wykształcenie - wynika z raportu "Education at a glance 2019". Jego autorzy podkreślają, że to odsetek zbliżony do średniej państw OECD. I przypominają, że on rośnie, bo w 2008 r. ten odsetek w naszym kraju wynosił 32 procent.
Krzysztof Sobczak
15.09.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Osoby z wyższym wykształceniem żyją dłużej niż ze średnim i podstawowym, a różnice te są szczególnie widoczne wśród mężczyzn - stwierdza w swoim najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). I dodaje, że dotyczy to wszystkich badanych państw.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęły postępowanie wyjaśniające wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego za jego wypowiedź na temat osób o odmiennej orientacji seksualnej. Skrytykował to minister Jarosław Gowin, ale nie podejmie żadnych działań, bo uznaje autonomię uczelni.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Szkolnictwo wyższe
Młodzi prawnicy, którzy postawą społeczną, wiedzą oraz przedsiębiorczością realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, mają szanse na wyróżnienia w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”. Rozpoczęła się własnie ósma edycja tego konkursu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Prawnicy Rynek
Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą i złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty. Jeśli student przyniesie dokumenty do ZUS w terminie wtedy renta zostanie wypłacona jeszcze w październiku.
Monika Sewastianowicz
11.09.2019
Dla studenta
Trwa kolejna edycja konkursu na temat ochrony konkurencji i ochrony konsumentów, pula nagród wynosi 20 tys. zł, a prace można nadsyłać do 31 października. Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci wszystkich kierunków, w szczególności prawa, ekonomii, administracji lub zarządzania.
Monika Sewastianowicz
10.09.2019

WSA: Nowe przepisy regulują "stary" kredyt studencki

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Odmowa umorzenia kredytu studenckiego, która zapadła pod rządami starej ustawy w 2016 r., teraz musi podlegać ocenie pod kątem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 r. - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Chodziło o to, że kontynuacja nauki nie jest trudną sytuacją życiową, tylko wyborem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Kandydat na aplikanta radcowskiego i adwokackiego musi nauczyć się pięćdziesięciu ustaw, których dotyczy test. Nie każdy jednak celuje w perfekcyjny wynik, aby zdać - jak pokazuje analiza wyników z czterech ostatnich lat - wystarczy wykuć kilkanaście najważniejszych aktów prawnych.
Monika Sewastianowicz
05.09.2019
Zadanie polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności to niektóre z zadań, które będą wykonywać zdający egzamin notarialny. Rozpocznie się 4 września i potrwa do 6 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2019
Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
Agnieszka Matłacz
03.09.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Sam pomysł ministerstwa, żeby tworząc listę czasopism punktowanych, zebrać ekspertów z każdej dziedziny, był dobry. Schody zaczęły się później. Na liście są czasopisma przeszacowane i niedoszacowane, dużo dobrych tytułów w ogóle tam nie trafiło - a na koniec "punktozy" wcale się nie zapowiada.
Beata Igielska
02.09.2019
Wyższe, 50 proc. koszty uzyskania przychodu, można zastosować od całości przychodów ze stosunku pracy nauczyciela akademickiego, w tym za okres urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy - wyjaśnia resort finansów.
Monika Sewastianowicz
29.08.2019
PIT Szkolnictwo wyższe
Uczelnie medyczne nie radzą sobie z prowadzeniem badań klinicznych i czekają na ustawę, która dostosuje zasady prowadzenia eksperymentów do unijnych przepisów. Uproszczenie procedur jest szczególnie potrzebne dla prowadzenia badań niekomercyjnych, bo koncerny farmaceutyczne mają warunki do pokonywania biurokratycznych barier.
Katarzyna Nowosielska
29.08.2019
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna

Nowa jakość kształcenia w zakresie podatków w SGH

Ordynacja Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dominujące znaczenie zaczynają odgrywać obecnie transakcje transgraniczne. Coraz więcej podmiotów zaczyna funkcjonować w ramach grup kapitałowych, których spółki rozproszone są nie tylko po całej Unii Europejskiej, ale i świecie. Transakcje zaczynają mieć charakter międzynarodowy, a co za tym idzie skutki podatkowe nabierają innego charakteru – pisze prof. Dominik J. Gajewski.
Dominik J. Gajewski
28.08.2019
Ordynacja Szkolnictwo wyższe Dla studenta

E-learning na studiach tak, ale nie wszystkie zajęcia

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Część zajęć na studiach może być prowadzona zdalnie. Są jednak pewne warunki - studenci nie mogą uczyć się wyłącznie w formie e-learningu, a na takie kształcenie musi pozwalać specyfika studiów - wyjaśnił resort nauki i szkolnictwa wyższego w odpowiedzi na interpelację poselską.
Monika Sewastianowicz
24.08.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Wszystkich pracowników polskich uczelni, nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych - także kadrę administracyjną - chcę zapewnić, że zgodnie ze zobowiązaniami w przyszłym roku dojdzie do drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń - zapewnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Jolanta Ojczyk
23.08.2019
Stowarzyszenie nie zgadzało się z odmową udostępnienia pytań z kilku egzaminów lekarskich z 2018 r. WSA w Łodzi wskazał, że do wnioskowanych informacji mają zastosowanie przepisy szczególne, które pozwalają na ich przekazanie dopiero po pięciu latach od dnia przeprowadzenia danego egzaminu.
Dorian Lesner
23.08.2019
Zawody medyczne