Ustawa o szkolnictwie wyższym nie zawiera jakiegokolwiek upoważnienia do powiązania przez ministra podejmowania czynności nadzorczych ze wstrzymywaniem wykonywania przepisów o finansowaniu systemu szkolnictwa wyższego i nauki - zwraca uwagę prof. Hubert Izdebski. I dodaje, że minister nie ustala też trybu studiowania.
Hubert Izdebski
09.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Od 9 do 29 listopada br. konieczne jest możliwie maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach - apeluje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do rektorów uczelni. Prosi o uwzględnienie tej wytycznej w organizacji pracy administracji uczelni czy zajęć na studiach.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Coraz mniej studentów na uczelniach

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało 1 204,0 tys. studentów, czyli o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lata.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Reforma Jarosława Gowina jest reformą dobrą, ale jak każda reforma ma szereg mankamentów - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I poinformował, że w piątek po raz pierwszy zbiera się zespół, którego zadaniem będzie przedstawienie rekomendacji w zakresie reformy szkolnictwa wyższego.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nowy minister edukacji i nauki nie kryje, że zajmie się zarówno podstawą programową dla szkół, jak i kwestią nauczania na wyższych uczelniach. Ma na to zielone światło od swojej partii oraz od prezydenta. Wzbudza to wątpliwości zwłaszcza w kontekście konstytucyjnie gwarantowanej autonomii szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Studenci studiów niestacjonarnych pracowali głównie w turystyce, rozrywce czy gastronomii - w sumie 82 proc. z nich podjęło pracę w trakcie studiów. Pandemia boleśnie dotknęła ten sektor pracowników. Dziś nie dorobią jako barman, kelner, recepcjonista w hostelu i hotelu.
Beata Igielska
31.10.2020
Minister nauki i edukacji uważa, że trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec uczelni, które dały studentom godziny rektorskie w czasie protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Podkreśla, że ma w tej kwestii "daleko idące możliwości, administracyjne". Zdaniem prawników minister nie może tak wkraczać w autonomię uczelni.
Monika Sewastianowicz
30.10.2020
Trwają protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego - część uczelni zdecydowała się dać studentom wolne w czasie, gdy ma się odbyć masowy strajk. Tymczasem minister edukacji i nauki zapowiada, że wyciągnie z tego odpowiednie wnioski, nie precyzując jednak jakie.
Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Akademiki w czasie pandemii próbują na różne sposoby radzić sobie, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zakażeń. W Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego rozwieszono plakaty informujące mieszkańców o zaleceniach służb sanitarnych, dotyczących higieny osobistej oraz zachowania bezpiecznego odstępu.
Beata Igielska
26.10.2020
Zmiany w KPC zamiast przyspieszać, usprawniać postępowanie, mogą je komplikować. Jak powiedział jeden z wybitnych sędziów SN, nie można dopuścić do tego, by kodeks zmieniał się w instrukcje obsługi pralki - mówił prof. Marcin Dziurda podczas hybrydowej konferencji „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty”, która odbyła się na WPIA UW.
Monika Sewastianowicz
24.10.2020
Uniwersytet Warszawski mógł rozwiązać umowę o pracę z adiunktem po 11 latach, gdyż nie uzyskał on tytułu doktora habilitowanego niejako z własnej winy. Odmówił przedstawienia Komisji ds. Stopni i Tytułów wersji angielskiej swojego referatu z filozofii. Żądanie wersji angielskiej od osoby, która zajmuje się tłumaczeniami w tym języku nie było nadmierne - podkreśliła Izba Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2020
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Trwa nabór do programu Granty Interwencyjne NAWA. O dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki mogą starać się również projekty zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Szanse mają projekty dotyczące np. kondycji społecznej w obliczu lockdownu lub problemów migrantów.
Monika Sewastianowicz
22.10.2020
Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają pieniędzy za ten miesiąc - przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
22.10.2020
Emerytury i renty

Uczelnie medyczne nie tylko zdalnie

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Uczelnie medyczne mogą pracować w trybie hybrydowym - o sposobie prowadzenia kształcenia decyduje rektor, który jest zobowiązany określić warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo wykładowców i studentów.
Monika Sewastianowicz
19.10.2020
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Uczelnie w żółtych strefach będą pracować hybrydowo - w strefach czerwonych chodzą na pracę zdalną. Rozporządzenia w tej sprawie już obowiązują - przewidują jednak kilka wyjątków. Dotyczą one uczelni medycznych, technicznych i artystycznych. W strefie czerwonej znalazła się większość ośrodków akademickich.
Monika Sewastianowicz
19.10.2020
Szkolnictwo wyższe

Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.
Krzysztof Sobczak
17.10.2020
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Związane z epidemią utrudnienia każą raz jeszcze postawić pytanie o to czym jest uczelnia i co stanowi istotę tego modelu przekazywania wiedzy. Odpowiedzią jest relacja mistrz - uczeń - napisał w liście z okazji rozpoczęcia w sobotę nowego roku akademickiego WSKSiM w Toruniu prezydent Andrzej Duda. Dlatego, jak zaznaczył, powrót do normalnego funkcjonowania polskich uczelni powinien nastąpić tak szybko, jak to tylko możliwe.
Agnieszka Matłacz
17.10.2020
Dla studenta
Blisko 90 proc. adwokatów i aplikantów, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, chce podjęcia działań zmierzających do cofnięcia zakazu zatrudnienia na umowę o pracę. Teraz - jak mówią organizatorzy badania - czas na ruch ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej i szerszą dyskusję nad zmianami w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Prawo pracy
Studenci w przeważającej większości odbywają kształcenie w trybie zdalnym – za pośrednictwem narzędzi umożliwiających komunikację na odległość. Powstaje natomiast pytanie – co z legitymacjami studenckimi? Czy student musi udać się do dziekanatu, aby otrzymać „naklejkę” potwierdzającą status studenta i gwarantującą prawo do ulg?
Aleksander Hyżorek
13.10.2020
Nowe technologie Dla studenta Koronawirus a prawo
Część studentów niestacjonarnych chce płacić niższe czesne, skoro większość zajęć w tym roku akademickim będzie odbywać się zdalnie. Resort nauki odpowiada, że wszystko zależy od uczelni, podkreśla jednak, że poziom zdalnego nauczania nie może odbiegać od zajęć stacjonarnych.
Monika Sewastianowicz
12.10.2020
Część środowiska naukowego jest zaniepokojona kandydaturą Przemysława Czarnka na ministra nauki i edukacji. Chodzi przede wszystkim o jego wypowiedzi dotyczące osób LGBT. Trwa też zbieranie podpisów pod petycją, która ma skłonić władze do rezygnacji z powołania Czarnka na to stanowisko.
Monika Sewastianowicz
08.10.2020

Koronawirus w akademikach w Krakowie i Białymstoku

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W akademikach krakowskich uczelni odnotowano pierwsze zachorowania na COVID-19. Osoby zakażone zostały objęte kwarantanną i trafiły do izolatoriów. Sytuacja - jak zapewniają rzecznicy uczelni - jest opanowana, a władze pozostają w stałym kontakcie z sanepidem. Podobna sytuacja ma też miejsce w Białymstoku.
Monika Sewastianowicz
07.10.2020
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Nauka i edukacja pod kontrolą jednego ministra - konieczne sprawne zarządzanie

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Zarówno nauka, jak i oświata, przechodzą etap ogromnych reform, które muszą być kontynuowane przez nowego ministra. Tym razem jednego dla obu tych działów. Pomijając to, że na czele resortu stanie osoba znana z dość kontrowersyjnych poglądów, powstają obawy o to, czy superministerstwo poradzi sobie z zapanowaniem nad tak szeroką materią.
Monika Sewastianowicz
07.10.2020
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Wprowadzone przez Węgry warunki działania zagranicznych instytucji edukacji wyższej na węgierskim terytorium są niezgodne z prawem Unii Europejskiej - tak Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w sprawie ograniczenia przez Węgry funkcjonowania uniwersytetu George'a Sorosa.
Monika Sewastianowicz
06.10.2020
Student dopuścił się plagiatu, ale decyzja o wydaleniu go ze studiów została nienależycie uzasadniona przez komisję dyscyplinarną uczelni. Zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Zwrócił też uwagę na inne uchybienia komisji, m.in. na zły skład.
Robert Horbaczewski
06.10.2020
Zaktualizowano rozporządzenie ws. organizacji studiów, dodając zapis dotyczący możliwości prowadzenia większej liczby zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego obowiązuje od 1 października 2020 r.
Monika Sewastianowicz
05.10.2020
Kolegium Rektorskie KUL chce, by rzecznik dyscyplinarny zbadał, czy wypowiedzi ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego uchybiają godności zawodu nauczyciela akademickiego. Chodzi najprawdopodobniej o poręczenie złożone za aktywistkę LGBT aresztowaną za bójkę z kierowcą ciężarówki propagującej homofobiczne wypowiedzi.
Monika Sewastianowicz
02.10.2020
Rozpoczął się rok akademicki - większość uczelni wybrała hybrydowy tryb pracy. Wykłady prowadzone będą zdalnie, a zajęcia laboratoryjne i część ćwiczeń odbywać się będą stacjonarnie. Reżimowi sanitarnemu poddane będą także akademiki, które ograniczą liczbę studentów i możliwość przyjmowania przez nich gości.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Szkolnictwo wyższe
Chciałbym, żeby to wszystko co zostało zawarte w wielkiej reformie - Konstytucji dla Nauki - Ustawie 2,0 było nie tylko kontynuowane, ale rozwijane; jest dużo rzeczy do podjęcia, do zrobienia - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, który w związku z rekonstrukcją rządu zakończy swoją misję.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Badacze mogą się przyczynić do "podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii" - podkreślał Andrzej Duda w przesłaniu do studentów. Rok akademicki rozpoczyna się w okolicznościach wyjątkowych ze względu na pandemię i rocznice historyczne, np. stulecie wojny z bolszewikami.
Monika Sewastianowicz
01.10.2020
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski