Minister nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany na uczelniach - "pakiet wolnościowy" ma być gotowy w grudniu. Jak tłumaczy minister, chodzi o lepszą ochronę naukowców o poglądach konserwatywnych i chrześcijańskich, bo zdaniem ministra nauki, obecnie uczelnie zdominowane są przez osoby o poglądach lewicowo-liberalnych.
Monika Sewastianowicz
30.11.2020
Niepoczytalny student medycyny trwale oszpecił i wywołał wstrząs u swoich ofiar. Sąd karny umorzył postępowanie, zaś sąd cywilny przyznał pokrzywdzonym zadośćuczynienie za starty moralne. Sąd Najwyższy obniżył zasądzoną kwotę o połowę, z powodu zasady współżycia społecznego: gdyż stan majątkowy pozwanego nie był większy niż powodów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.11.2020
Prawo cywilne
Specyfiką nauk prawnych jest to, że jest tu sporo glos, komentarzy i innych form działalności naukowej. Obecne rozporządzenie ewaluacyjne jest krzywdzące dla poszczególnych nauk - ocenia dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w polemicznym komentarzu do wywiadu z prof. Emanuelem Kulczyckim.
Grzegorz Krawiec
26.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Jeszcze w 2020 roku przeznaczamy na podwyżki dla nauczycieli akademickich 200 mln zł, w roku 2021 r. będzie to 800 mln zł - zapowiedział minister nauki i edukacji. Trzyletni proces podwyższania wynagrodzeń nauczycieli akademickich zapowiedział w zeszłym roku poprzedni minister Jarosław Gowin.
Monika Sewastianowicz
25.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Prezentowanie przez studentkę Uniwersytetu Śląskiego swoich poglądów przy użyciu grafiki nie zakłócało zajęć. Przerwa w wykładzie spowodowana była jedynie dyskomfortem, jaki odczuwała prowadząca w konfrontacji z zamanifestowanymi przez studentkę poglądami - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
24.11.2020
Środowisko prawnicze albo nie przygotowało się, albo nie chce zauważyć przemian technologicznych odnośnie publikacji naukowych. Od lat polityka naukowa bardzo mocno idzie w stronę otwartości: otwartych artykułów naukowych, cytowań, abstraktów - mówi prof. Emanuel Kulczycki. I dodaje, że otwartą sprawą jest, na ile są to publikacje naukowe, a na ile analizy warsztatowe.
Beata Igielska
24.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują ważność - nie trzeba ich przedłużać. Rozporządzenie uzależniło tę kwestię od zdalnej pracy uczelni, po wakacjach znów weszły one w ten tryb, więc termin ważności legitymacji nie upłynie 29 listopada 2020.
Monika Sewastianowicz
23.11.2020
Nauczyciel myślący krytycznie będzie dobrym przewodnikiem dla swoich uczniów. Druga kwestia, to zmiana systemowa - oddanie większej odpowiedzialności dobrze przygotowanym nauczycielom za proces edukacji, a nie tworzenie wygórowanych formalnych wymagań - mówi Tomasz Garstka, współautor nagrodzonej w konkursie „Książka dla Trenera 2019” publikacji "Psychopedagogiczne mity 2".
Monika Sewastianowicz
21.11.2020
Dla studenta Zarządzanie oświatą
Doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w portalu Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - poinformował dziekan wydziału prof. Paweł Strzelecki. Do pliku zawierającego dane konkretnych studentów, absolwentów, pracowników i współpracowników UW mogły mieć dostęp osoby nieuprawnione.
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Z niepokojem obserwujemy przekazywane przez media wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące rzekomego nierównego traktowania przez władze uczelni członków wspólnoty akademickiej ze względu na prezentowany przez nich światopogląd - podkreśla Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
Monika Sewastianowicz
20.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Wnioskodawca żądał przedstawienia mu informacji publicznej odnoszącej się do kosztów wyjazdów zagranicznych kilku pracowników uczelni. Organ bezzasadnie uznał, że tego rodzaju dane miały charakter przetworzony. Takie dane to informacje proste. Gospodarowanie środkami publicznymi powinno zaś być jawne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Aleksandra Partyk
20.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Nie ma jednej, określonej ścieżki kariery po ukończeniu studiów prawniczych - można skończyć aplikację albo spróbować swoich sił w pracy naukowej, można też rozpocząć karierę w administracji publicznej. Wszystko zależy od predyspozycji i planu na siebie.
Monika Sewastianowicz
18.11.2020
Prawnicy
Trzeba wzmocnić czasopisma polskie, które tutaj są rozpoznawane, ale nie było czasu, żeby dostały indeksacje międzynarodowe. Wzmocni to nauki humanistyczne i publikacje np. na temat polskiego prawa, historii i polskiej sztuki, czy innych nauk społecznych, które wymagają posługiwania się rodzimym językiem - uważa prof. Łukasz Sułkowski.
Monika Sewastianowicz
18.11.2020
Prokurator w stanie spoczynku nie uzyskał zgody swojego przełożonego na wykłady. Uznano to za naruszenie godności zawodu. Jednak był to czyn mniejszej wagi, zwłaszcza, że sąd pomylił przepisy. Niedopuszczalne jest bowiem, aby w opisie czynów wskazać, że swoim zachowaniem obwiniony naruszył przepisy nieobowiązującej wówczas ustawy z 2016 roku Prawo o prokuraturze
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.11.2020
Prawnicy Prokuratura Szkolnictwo wyższe
Jako Komitet Nauk Prawnych PAN podjęliśmy uchwałę potępiającą niejasne i nietransparentne zasady tworzenia listy czasopism naukowych i nadawania im punktacji - mówi prof. Grzegorz Wierczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. I przy okazji ujawnia tajemniczą procedurę nadania wysokiej rangi naukowej wydawnictwu Ordo Iuris.
Krzysztof Sobczak
18.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest zaskoczony sposobem prowadzenia przez Ministra Edukacji i Nauki prac nad wykazem czasopism naukowych. - Są one nietransparentne, bez konsultacji z właściwymi komitetami naukowymi Polskiej Akademii Nauk - czytamy w przyjętej 17 listopada uchwale Komitetu.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Zmiany w szkolnictwie wyższym są potrzebne - można skutecznie ograniczyć pewne negatywne skutki przepisów prawnych, które wprowadził Jarosław Gowin. Przesadny liberalizm w obszarze szkolnictwa wyższego nie sprawdza się – tutaj ma się tworzyć naukę w warunkach wolności - uważa dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ale dodaje, że zapowiedzi nowego ministra i jego zastępcy obserwuje z niepokojem.
Grzegorz Krawiec
17.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Podstawowa rzecz, to wolność nauki, której dziś nie ma - ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I zapowiedział, że jeszcze w tym roku wyjdzie z propozycją zmian legislacyjnych, które zapewnią wolność nauki. - Na uniwersytetach jest szereg rzeczy, które poszły nie tak jak trzeba - stwierdził.
Krzysztof Sobczak
15.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Resort nauki planuje zmiany w ustawie regulującej funkcjonowanie wyższych uczelni - zmianie ma ulec m.in. lista czasopism naukowych. Zapowiadana jest też "większa wolność naukowa". Część środowiska naukowego z zaniepokojeniem przyjęła te zapowiedzi, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi ministra dotyczących ostatniej fali protestów.
Monika Sewastianowicz
12.11.2020
Naginanie badań naukowych do wymagań aktualnie rządzących uznać należy za przejaw oportunizmu, który powinien mieć wpływ na ocenę osób, które takie badania prowadzą i na ich funkcjonowanie w środowisku naukowym. Postawa oportunistyczna dużo bowiem mówi o naukowcu - dr hab. Grzegorzem Krawcem, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Grzegorz Krawiec
12.11.2020
Trzeba zwiększyć wysiłki, żeby w polskich szkołach było więcej treści patriotycznych, np. poprzez zmianę kanonu lektur - zapowiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Sugerował też prace zmierzające do nowego spojrzenia na podręczniki, zwłaszcza podręczniki do historii najnowszej.
Krzysztof Sobczak
11.11.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ustawa o szkolnictwie wyższym nie zawiera jakiegokolwiek upoważnienia do powiązania przez ministra podejmowania czynności nadzorczych ze wstrzymywaniem wykonywania przepisów o finansowaniu systemu szkolnictwa wyższego i nauki - zwraca uwagę prof. Hubert Izdebski. I dodaje, że minister nie ustala też trybu studiowania.
Hubert Izdebski
09.11.2020
Szkolnictwo wyższe
Od 9 do 29 listopada br. konieczne jest możliwie maksymalne przejście na naukę i pracę zdalną w uczelniach - apeluje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do rektorów uczelni. Prosi o uwzględnienie tej wytycznej w organizacji pracy administracji uczelni czy zajęć na studiach.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Coraz mniej studentów na uczelniach

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
W roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało 1 204,0 tys. studentów, czyli o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lata.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Reforma Jarosława Gowina jest reformą dobrą, ale jak każda reforma ma szereg mankamentów - stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I poinformował, że w piątek po raz pierwszy zbiera się zespół, którego zadaniem będzie przedstawienie rekomendacji w zakresie reformy szkolnictwa wyższego.
Krzysztof Sobczak
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Nowy minister edukacji i nauki nie kryje, że zajmie się zarówno podstawą programową dla szkół, jak i kwestią nauczania na wyższych uczelniach. Ma na to zielone światło od swojej partii oraz od prezydenta. Wzbudza to wątpliwości zwłaszcza w kontekście konstytucyjnie gwarantowanej autonomii szkół wyższych.
Monika Sewastianowicz
06.11.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Studenci studiów niestacjonarnych pracowali głównie w turystyce, rozrywce czy gastronomii - w sumie 82 proc. z nich podjęło pracę w trakcie studiów. Pandemia boleśnie dotknęła ten sektor pracowników. Dziś nie dorobią jako barman, kelner, recepcjonista w hostelu i hotelu.
Beata Igielska
31.10.2020
Minister nauki i edukacji uważa, że trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec uczelni, które dały studentom godziny rektorskie w czasie protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Podkreśla, że ma w tej kwestii "daleko idące możliwości, administracyjne". Zdaniem prawników minister nie może tak wkraczać w autonomię uczelni.
Monika Sewastianowicz
30.10.2020
Trwają protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego - część uczelni zdecydowała się dać studentom wolne w czasie, gdy ma się odbyć masowy strajk. Tymczasem minister edukacji i nauki zapowiada, że wyciągnie z tego odpowiednie wnioski, nie precyzując jednak jakie.
Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Akademiki w czasie pandemii próbują na różne sposoby radzić sobie, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zakażeń. W Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego rozwieszono plakaty informujące mieszkańców o zaleceniach służb sanitarnych, dotyczących higieny osobistej oraz zachowania bezpiecznego odstępu.
Beata Igielska
26.10.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski