Konferencja LUMEN odbywa się 22 i 23 listopada 2022 r. Organizowana jest przez PCG Academię, Times Higher Education i Fundację Rektorów Polskich. Tegoroczna edycja będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni, sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023. Pierwszego dnia dyskutowano o przyszłości ewaluacji działalności naukowej. W dyskusji wzięli udział: prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Naukowej, prof. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michał Zasada Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie i  Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Tylko dwie uczelnie z najwyższym wynikiem w naukach prawnych - posypią się skargi>>

Środowisko naukowe dobrze przygotowane do ewaluacji

Prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Naukowej, podsumował wyniki ostatniej ewaluacji - wskazał, że po raz pierwszy objęła ona tak dużą liczbę podmiotów. Wzrósł odsetek przyznanych kategorii A+ (z 3,8 proc. do 8 proc.). Kategoria B zastąpiona przez B+, którą otrzymało 51 proc. podmiotów, 85 proc. podmiotodyscyplin utrzymało lub uzyskało uprawnienia, a utraciło tylko 60 podmiotów. Profesor ocenił, że choć przedsięwzięcie było kolosalne,to środowisko naukowe było dobrze przygotowane do jego przeprowadzenia.

Prof. Zasada podkreślał natomiast, że ewaluacja  wzbudziła wiele emocji.  - Z większą troską rektorzy mówili o potencjalnej możliwości utraty uprawnień, niż, że dostaną mniej pieniędzy na swoją działalność. - wskazywał. Oceniał, że uczelnie podeszły do ewaluacji poważnie i dostosowały struktury  do ewaluacji. Pewne wątpliwości wyraził natomiast, co do systemu slotów.

Według prof. Żylicza problematyczne były zmiany w na liście czasopism i monografii, ale za największy błąd uznał przenoszenie wyników ewaluacji na indywidualne osoby. - System slotów sprawił natomiast, że nie doceniono naukowców wybitnych, którzy publikowali dużo więcej niż potrzeba do wypełnienia tych czterech slotów - wskazał.  Skrytykował też konieczność deklarowania konkretnej dyscypliny, której dotyczyć będą badania.

 

 

Listy do poprawki

Prelegenci wskazywali, że konieczne są zmiany dotyczące list wydawnictw - prof. Skoczeń podkreślał, że konieczne jest przyjrzenie się zwłaszcza liście wydawnictw publikujących monografie. Postulował też stworzenie nowego systemu slotów, by uwzględniał wybitnych naukowców oraz uproszczenie systemu ewaluacji. Wtórował mu prof. Zasada, który również podkreślał, jak ważne jest motywowanie liderów w nauce, zamiast ograniczanie ich systemem czterech slotów. Wskazywał też, że zmianie powinny ulec kryteria finansowe (nie są sprawiedliwe wobec niektórych części danej dyscypliny). Jego zdaniem powinny też ulec zmianie i doprecyzowaniu kryteria eksperckie oceny dyscyplin, bo to ich dotyczy najwięcej odwołań.

 

LUMEN 2022 to dwa dni, wypełnione wysokiej jakości, merytorycznymi wystąpieniami w obszarze profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym. Pierwszy, potwierdzony już dzień konferencji, rozpocznie statystyczne podsumowanie wyników ewaluacji naukowej, które przedstawi Marek Michajłowicz, z-ca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. O nowym krajobrazie polskiej nauki w ujęciu dyscyplinowym i o wnioskach płynących z zakończonej ewaluacji działalności naukowej porozmawiają goście panelu moderowanego przez prof. Jerzego Woźnickiego – szefowie KRASP, RGNiSW, KEN i PAN.  

Uczelnie też potrzebują liderów i dobrego zarządzania>>

Rejestracja na konferencję>>