Przedstawiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekt trafił do wykazu prac rządu 30 listopada; planowany termin jego przyjęcia to IV kwartał 2022 roku. Jak poinformowano na strona rządowych, projekt wskazuje grupę kobiet, która ma mieć obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz określa stanowiska lub funkcje, na których będą one mogły pełnić czynną służbę wojskową.

Czytaj: Rząd przygotowuje grunt pod wojsko z obowiązkowego poboru>>

Grupę tę, jak wskazano, stanowią kobiety kończące studia na kierunkach: lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej oraz ratownictwa medycznego. Projekt rozporządzenia wskazuje również "stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej (w razie ich wprowadzenia)". Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, do kwalifikacji wojskowej powinni stawić się mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia i podlegają temu obowiązkowi do ukończenia 60. roku życia. Ustawa dodaje, że obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji mogą również zostać poddane kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz pobierające naukę prowadzącą do nabycia takich kwalifikacji. Więcej pisaliśmy o tym w tekście: Kobiety będą bronić Ojczyzny dobrowolnie, a obowiązkowo tylko niektóre.

Czytaj w LEX: Zadania JST w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny >>>

Czytaj w LEX: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >>>

Czytaj w LEX: Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej >>>