- W przypadku lekarzy szacuje się, że brakuje ich nawet 50-60 tys. Jedyną drogą, by ten niedobór kadrowy uzupełnić, jest otwieranie nowych kierunków – zaznacza szef MEiN. Dotychczas Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim dla następujących uczelni:  

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2023/2024,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2022/2023,
  • Akademia Mazowiecka w Płocku – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2023/2024,
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.

Uruchomienie kierunku lekarskiego na Akademii Kaliskiej zwiększy dostępność usług medycznych w regionie. Będzie to także ważny impuls rozwojowy dla samego miasta. Przyczyni się do podniesienia prestiżu i znaczenia Kalisza jako kolejnego ośrodka akademickiego kształcącego przyszłych lekarzy.

 

Lekarz z dyplomem z małej uczelni na cenzurowanym>>