– Pan prof. Krzysztof Górski jest wybitnym naukowcem. Pracownikiem laboratorium NASA w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Świetnie będzie wypełniał tę funkcję – powiedział minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN poinformował jednocześnie o przekazaniu wniosku do Prezydenta RP o powołanie prof. dr. hab. Krzysztofa Górskiego na Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej.

Czytaj:​ Będzie Akademia Kopernikańska - prezydent podpisał ustawę>>

 

Sylwetka prof. dra hab. Krzysztofa Mariana Górskiego 

Prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski jest polskim astronomem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.  Prof. Krzysztof Górski pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratorium NASA.

 

Działalność naukowa: 

 • stypendysta Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley oraz Los Alamos National Laboratory. Pracował jako visiting research fellow na Uniwersytecie w Princeton i w Institute for Advanced Study oraz jako visiting scholar na Wydziale Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Chicagowskiego,
 • pracował w: Centre national de la recherche scientifique, Instytucie Fizyki Teoretycznej Yukawy na Uniwersytecie w Kyoto, Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, Centrum Astrofizyki Teoretycznej w Kopenhadze, centrali Europejskiego Obserwatorium Południowego w Garching bei München, Jet Propulsion Laboratory oraz California Institute of Technology,
 • uczestnik w misji satelity Planck od 1997 r.

 

Nagrody:

 • laureat zespołowych nagród NASA za 2010, 2011 i 2014 oraz Gruber Cosmology Prize (2018) jako członek zespołu naukowego misji satelity Planck,
 • NASA Exceptional Achievement Medal w 2011 r., 
 • NASA Exceptional Technology Achievement Medal w 2019 r., 
 • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich w 2020 r.
 

Akademia Kopernikańska

Akademia Kopernikańska została powołana 1 września 2022 r. Jej głównym zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje:

 • finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie:
  •       Stypendiów Kopernikańskich,
  •       Grantów Mikołaja Kopernika,
 • wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
 • przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
 • powoływanie Ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie wsparcia finansowego na zadania przez nich realizowane,
 • organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego,
 • przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów,
 • współpracę międzynarodową.