– To wyjątkowy rok dla Wałcza i Akademii Nauk Stosowanych. Wałcz stał się miastem akademickim, bo w miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mamy akademię. Taka była nasza intencja, kiedy obejmowałem urząd ministra, żeby wzmocnić szkoły zawodowe w takich miastach jak Wałcz – mówił Minister Edukacji i Nauki.

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Publiczna uczelnia zawodowa utworzona w 2004 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu. W maju 2022 r. zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu. Uczelnia prowadzi studia na 13 kierunkach (jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia – profil praktyczny). Kształci ponad 400 studentów i zatrudnia 75 pracowników. 

Czytaj także: Ustawa podpisana - Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku będzie Akademią Mazowiecką>>

Szef MEiN wskazywał, że uczelnie w mniejszych ośrodkach wspierają potencjał tych miast i przyczyniają się do ich rozwoju, a przede wszystkim przygotowują kadry na potrzeby lokalnego rynku pracy. – Polska rozwija się nie tylko dzięki takim wielkim ośrodkom jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Lublin, ale również w takim samym stopniu dzięki działalności akademickiej i naukowej w takich miastach jak Wałcz – zaznaczył szef MEiN. – Od dwóch lat uczelnie zawodowe mają duże wzmocnienie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. To nie tylko uprawnienia, ale i środki finansowe – dodał. 

 


Wsparcie dla Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu 

Podczas wizyty w ANS w Wałczu szef MEiN przekazał władzom uczelni czek w kwocie 3 mln zł na modernizację sali gimnastycznej i budowę obiektów lekkoatletycznych oraz 10 mln zł na podwyższenie kapitału zasadniczego.

W ramach inwestycji „Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych” zostanie zrealizowana przebudowa istniejącej hali sportowej, budowa nowych obiektów lekkoatletycznych, rozszerzenie zakresu użytkowania obiektu oraz termomodernizacja. Realizacja inwestycji pozwoli na korzystanie z obiektów sportowych i lekkoatletycznych ok. 400 studentom i ok. 10 pracownikom. Będą mogły z niej korzystać również osoby niepełnosprawne, uczniowie szkół, wojsko, policja, straż pożarna, seniorzy skupieni w Wałeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, osoby niepełnosprawne z warsztatów terapii zajęciowej, kluby i organizacje sportowe z Wałcza i okolic.

Minister zaznaczył, że nie są to jedyne dodatkowe środki, jakie w tym roku otrzyma uczelnia. Jeszcze w grudniu do ANS trafią kolejne 2 mln zł: – Razem zatem jest to 15 mln zł ekstra oprócz tego, co jest w subwencji – podsumował minister.

 

Minister stoi w grupie 5 mężczyzn, wszyscy mają nożyczki i razem przecinają czerwoną wstęgę, za nimi w tle biała klatka schodowa.

Na zdjęciu minister podczas uroczystości w Wałczu