Sejm uchwalił ustawę 7 lipca br., ale w związku z poprawkami Senatu ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o ich przyjęciu.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej – staną się studentami akademii.

W uzasadnieniu projektu podano, że uczelnia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Obecnie w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku kształcenie jest realizowane na 11 kierunkach pierwszego stopnia i 4 kierunkach drugiego stopnia oraz na 2 jednolitych magisterskich o profilu praktycznym w ramach trzech wydziałów. Zaznaczono, że uczelnia wciąż poszerza ofertę kształcenia, szczególnie w zakresie studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziło też zgodę na prowadzenie od 1 października psychologii na jednolitych studiach magisterskich.