Kandydat na aplikanta radcowskiego i adwokackiego zdaje test jednokrotnego wyboru, składający się ze 150 pytań. Dotyczą one pięćdziesięciu ustaw, których listę co roku ogłasza resort sprawiedliwości - aby zdać egzamin, trzeba zdobyć 100 punktów.


 

Czego warto się uczyć?

Rozkład pytań na ogół jest bardzo podobny (analiza dotyczy czterech ostatnich lat), można więc łatwo ocenić, czego się nauczyć, by zdać, idąc po linii najmniejszego oporu. Najbardziej opłaca się zacząć od Kodeksu Cywilnego - prawa cywilnego materialnego przez trzy ostatnie lata dotyczyło ponad trzydzieści pytań (31 w 2015, 2017 i 2018, 32 w 2016). Trzeba tu jednak podkreślić, że samego KC dotyczy zwykle ok. 20 pytań. Dla pewności warto nauczyć się dwóch dość krótkich ustaw o: zastawie rejestrowym oraz o księgach wieczystych i hipotece (razem 3 pkt.).

 

Następnym krokiem do sukcesu są procedury: Kodeks postępowania karnego (11-13 pkt), Kodeks postępowania cywilnego (13-17 pkt) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (6-8 pkt).

 

 

Kolejnym obowiązkowym aktem jest Kodeks karny (10-13 pkt), w ciągu czterech ostatnich lat tylko dwa pytania wykraczało poza część ogólną - zatem można się ograniczyć do artykułów od 1 do 115 KK. Za pytania dotyczące Kodeksu spółek handlowych zdobyć można natomiast 7-8 pkt.

 

Ustawy o radcach i adwokatach

Inwestowanie czasu w naukę Kodeksu wykroczeń nie jest już tak opłacalne, bo daje 2 pkt, choć pytania również dotyczą części ogólnej. Równą liczbę punktów co roku kandydat na radcę i adwokata dostaje za znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (5 pkt) i Konstytucji (4 pkt).  Kolejne dwie ustawy, których warto się nauczyć, to ustawy regulujące zasady wykonywania zawodów radcy i adwokata - przydatne nie tylko, by zdobyć punkty (5-6 pkt), ale przede wszystkim, by zdający miał pełną świadomość, w co się pakuje.

 

Ustawą, którą warto wykuć, jest też Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (7-8 pkt). Ostatnie punkty zdobyć można za prawo pracy - dwa za sam Kodeks pracy, jeden za ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe) i jedno za ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – razem za prawo pracy zwykle przewidziane jest 5 punktów.

 

Duża liczba pytań dotyczy prawa gospodarczego (ok. 16-17 punktów), ale obejmuje to większą liczbę ustaw. Tylko ok. 4 punktów zdobyć można za szeroko pojęte prawo unijne, a ok. 8 za prawo administracyjne materialne, jednak to także wymaga wyuczenia się kilku aktów prawnych.

 

Warchoł: uczelnie poradzą sobie z prowadzeniem aplikacji>>

 

Najbardziej opłacalne do nauczenia ustawy (minimalne liczby punktów z lat 2015-2018):

Kodeks cywilny

20

Kodeks karny - część ogólna

10

KPK

11

KSH

7

KPA

6

PPSA

7

Ustawy samorządowe: radcy i adwokaci

5

KPC

13

Rejestry i hipoteki

3

KP

2

Ustawy: zwolnienia grupowe i spory zbiorowe

3

KW - część ogólna

2

KRO

5

Konstytucja

4

KRS

2