Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, do konkursu zgłoszono 1 983 wniosków, 266 spośród nich otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 401,5 mln zł.

Czytaj: Od decyzji o nieotrzymaniu grantu będzie można się odwołać>>

Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele:

 • nauk ścisłych i technicznych – 103,  
 • z obszaru nauk o życiu – 89, 
 • nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 74 .

Tematyka badań laureatów konkursu OPUS 23: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, produkcja i nowe rozwiązania dla ochrony planety.

Konkurs OPUS 23: 

 • wspiera naukowców na każdym etapie kariery naukowej. Bez wymagań odnośnie wieku, posiadanego stopnia naukowego, doświadczeń w zakresie prowadzenia badań. 
 • jedynym warunkiem było posiadanie w dorobku przynajmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego.
 • finansowanie mogli otrzymać na projekty badawcze trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.
Do konkursu zgłoszono 2 163 wnioski, 258 uzyska finansowanie na łączną kwotę ponad 41,2 mln zł.

Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele:

 • nauk ścisłych i technicznych – 97, 
 • z obszaru nauk o życiu – 88,
 • nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 73.

Konkurs PRELUDIUM 21: 

 • wspiera rozwój młodych naukowców, umożliwiając im zdobycie doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. 
 • finansowanie w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł można było uzyskać na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. 
 • Tematyka badań laureatów konkursu PRELUDIUM 21: uczenie się (zarówno ludzkiego, jak i maszynowego) oraz zmiany zachodzące w mózgu podczas rozwoju organizmów żywych.

Do drugiej edycji konkursu nadesłano 153 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 52 badaczy na łączną kwotę blisko 48,2 mln zł. 

Pracę w polskich jednostkach rozpocznie:

 • 21 naukowców z obszaru nauk ścisłych i technicznych,
 • 13 reprezentantów nauk o życiu,
 • 18 przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

 


Konkurs POLONEZ BIS 2: 

 • skierowany dla naukowców przyjeżdzających spoza granic Polski, który mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie,
 • finansowanie można było otrzymać na realizację 24-miesięcznych projektów badawczych.