FDI Moot to jeden z największych na świecie międzynarodowych konkursów typu moot court, czyli polegających na symulacji rozprawy przed międzynarodowym trybunałem. Jest to również najbardziej prestiżowy konkurs z dziedziny arbitrażu inwestycyjnego – czyli rozstrzygania sporu pomiędzy inwestorem zagranicznym a państwem dotyczącym naruszenia traktatu o ochronie inwestycji zagranicznych. W rundach finałowych, które odbyły się na Uniwersytecie King's College w Londynie, uczestniczyły 72 drużyny z całego świata. We wszystkich etapach konkursu startowało ponad 100 drużyn. 

Czytaj: ​Narybek dla sądów arbitrażowych - Prawo.pl>>
 

Nagroda dla najlepszego mówcy

Oprócz nagrody głównej, spośród ponad dwustu mówców, Julia Jeleńska zdobyła nagrodę  najlepszego mówcy całego konkursu oraz najlepszego mówcy rundy finałowej, a Jan Bałdyga zajął 3. miejsce. Tegoroczna sprawa dotyczyła szczególnie istotnej kwestii odpowiedzialności państwa za szkody inwestorów poniesione w trakcie trwania na terenie państwa konfliktu zbrojnego oraz powództwa inwestora o odszkodowanie za naruszenie standardu pełnej ochrony i bezpieczeństwa. Poruszone były również ważne zagadnienia jursydykcyjne, takie jak powaga rzeczy osądzonej wcześniejszego wyroku arbitrażowego.

 

Drużyną opiekowali się dr Rafał Morek (DWF), adwokatki Monika Diehl i Martyna Darczuk (Clifford Chance), adwokat Michał König (Kochański & Partners) oraz Wojciech Giemza (European University Institute). Partnerami drużyny, wspierającymi studentów merytorycznie oraz w wyjeździe na rundy globalne do Londynu jest Uniwersytet Warszawski oraz kancelarie Clifford Chance, DWF oraz Kochański & Partners.