Organizatorzy przedsięwzięcia zapowiadają, że jego uczestnicy mają okazję zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy prawniczej podczas weekendowych wykładów i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych prawników, praktyków, przedstawicieli wielu ośrodków akademickich, zawodów prawniczych i urzędów państwowych. - To, co wyróżnia program, to jednak nacisk na przekazanie solidnej dawki kompetencji miękkich – czegoś, czego nie wyniesie się z uczelni, a co odgrywa przecież kluczową rolę w zawodzie prawnika. Istotną część Programu stanowi program mentorski, dzięki któremu Uczestnicy mogą rozwijać się pod okiem wybranego mentora, a także wakacyjny projekt społeczny, podczas którego, pomagając wybranej społeczności, młodzi adepci prawa nabywają cenną wrażliwość społeczną i integrują się we własnej grupie, zawierając znajomości i przyjaźnie na długie lata - czytamy w zaproszeniu.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie lub w jej okolicach, Projekt Społeczny oraz Seminarium Letnie. Udział w Akademii jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów. Ukończenie Programu potwierdzone zostanie certyfikatem.

Dołącz do ALS wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednej z dwóch sekcji:

  • Sekcja Akademicka (dla studentów I-IV roku)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:  https://bit.ly/3LYkKV

  • Sekcja Absolwencka (dla studentów V roku oraz absolwentów prawa, aplikantów, asystentów sędziów, prokuratorów a także praktykujących przedstawicieli zawodów prawniczych)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3RtsSyu

Rekrutacja trwa do 31 października. W Akademii mogą wziąć udział studenci i absolwenci prawa oraz innych kierunków, jeśli rozwój ich umiejętności w tym obszarze jest uzasadniony.

Więcej o programie na stronie internetowej: https://akademiasprawiedliwosci.pl/