Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła nabór do programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza. Program jest realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów rozwijających się. Obecnie dofinansowanie dostało 136 osób.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Szkolnictwo wyższe

Rygory sanitarne mogą ograniczyć dostęp do akademików

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
Wytyczne GIS dla domów studenckich wydane wiosną są stosunkowo elastyczne - jedynie sugerują zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych - teraz uczelnie czekają na wytyczne na nowy rok akademicki. Miejsc na pewno będzie mniej, ale problem może nie wystąpić w ostrej formie, jeśli dominować będą zdalne zajęcia. Sprawą otwartą są jeszcze ceny miejsc w akademikach.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Koronawirus a prawo
W związku z brexitem od roku akademickiego 2021/2022 wzrosną opłaty za studia w Wielkiej Brytanii dla obywateli krajów Unii Europejskiej. Dotychczas czesne za rok studiów wynosiło na większości kierunków 9250 funtów i - w przypadku studentów z UE - można było je w pełni pokryć z pożyczki studenckiej.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Od roku akademickiego 2019/20 szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Teraz można sprawdzić, które uczelnie mają taką szkołę i w jakich dyscyplinach ona kształci. Narzędzie uruchomiono na stronie RAD-on, systemu tworzonego we współpracy z resortem nauki.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego zakresu danych wprowadzanych do systemu POL-on. Rozporządzenie uaktualni katalog składanych sprawozdań i raportów z wykorzystania środków finansowych. Projekt przekazano do konsultacji społecznych.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020

Darmowe testy dla studentów kierunków medycznych

Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla studentów. Fundusz zobowiązał swoje wojewódzkie oddziały do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów podmiotom leczniczym, w tym uczelniom medycznym.
Katarzyna Redmerska
17.08.2020
Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Uniwersytet Warszawski wrócił do czwartej setki, a Uniwersytet Jagielloński - w ubiegłym roku lepszy niż UW - spadł do piątej setki - wynika z opublikowanej w połowie sierpnia Listy Szanghajskiej (ARWU). Lista publikowana jest od 2003 r., przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020
Szkolnictwo wyższe
Coraz więcej uczelni informuje swoich studentów o zasadach prowadzenia zajęć w nowym roku akademickim. Większość przygotowuje się do nauki w formule hybrydowej, ale ze szczegółowymi zasadami wstrzymują się do ogłoszenia przez resort nauki wytycznych dotyczących organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19. Ministerstwo zapowiedziało ich wydanie w drugiej połowie sierpnia.
Krzysztof Sobczak
16.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Egzamin adwokacki zdało niespełna 85 proc. kandydatów na adwokatów, a egzamin radcowski - niemal 80 proc. kandydatów. Ministerstwo Sprawiedliwości podało wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 23–26 czerwca 2020 r. U adwokatów najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa karnego, a u radców z prawa gospodarczego
Krzysztof Sobczak
15.08.2020
Prawnicy
Resort sprawiedliwości zmieni zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na aplikacje - uznał, że należy obniżyć wynagrodzenia osób w nich zasiadających. MS uważa, że wynagrodzenie przewodniczącego i jego zastępcy powinno zostać dostosowane do okresu pełnionej funkcji, co stanowi również wykonanie wytycznych określonych w rozporządzeniu.
Monika Sewastianowicz
13.08.2020
Prawnicy Strefa aplikanta

WSA: Policjant na chorobowym mógł obronić pracę magisterską

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim podszedł do obrony pracy magisterskiej. Przełożeni uznali, że wykorzystał zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem i pozbawili go świadczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że decyzja zapadła zbyt pochopnie. Tym bardziej, że lekarz prowadzący nie widział przeciwwskazań.
Robert Horbaczewski
12.08.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie się w szkołach wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program skierowany jest do Polonii na całym świecie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Kadry w oświacie
Aktualnie nie są planowane modyfikacje obowiązującego systemu, które wprowadzałyby nowe świadczenia. Obecnie przyznawane stypendia i zapomogi, opisane wyżej, zapewniają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej uzyskanie wsparcia w okresie studiów - tłumaczy resort nauki i szkolnictwa wyższego.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Dla studenta

Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu. To gorzej niż w zeszłym roku, kiedy pozytywny wynik uzyskało 80 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Na studiach pedagogicznych nauczyciele uczą się wykorzystywania technologii w codziennej pracy i zdobywają kompetencje związane z prowadzeniem zdalnego nauczania. Uczelnie są zobowiązane do bieżącego korygowania programów zgodnie z wymaganiami współczesnej szkoły, a także podstawą programową - wskazuje Anna Budzanowska, wiceminister nauki.
Monika Sewastianowicz
11.08.2020
Kadry w oświacie
Wytyczne dotyczące organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19 pojawią się w drugiej połowie sierpnia. Rzeczniczka ministerstwa zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020

Na UW wykłady zdalnie, ćwiczenia na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wykłady w formie online, zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. To plan dotyczący kształcenia w nadchodzącym semestrze na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland ma nowego prezesa - został nim Jakub Bogucki. Zastąpił na tym stanowisku Weronikę Bańską. Kolejny rok akademicki będzie dla ELSA Poland wyjątkowy, ponieważ Stowarzyszenie będzie obchodzić swoje 40. urodziny - w maju 2021 roku.
Monika Sewastianowicz
06.08.2020
Minister nauki i szkolnictwa wyższego rozstrzygnął dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Przyznano 14 mln zł na realizację projektów 69 wybitnie uzdolnionych studentów - przyznano po 220 tys. zł na projekt badawczy. Diamentowy Grant to program, w którym dotychczas nagrodzonych zostało 758 studentów-naukowców.
Monika Sewastianowicz
06.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Doktoranci odbywający kształcenie w szkołach doktorskich i otrzymujący stypendia doktoranckie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu - jest to ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Doktorant może też opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
Monika Sewastianowicz
05.08.2020
Dla studenta
W czwartek, o godzinie 10:00, startuje rekrutacja na kursy online Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia, podnoszące kompetencje i rozwijające umiejętności miękkie, prowadzone są przez wykładowców UW i WUM, a ceny rozpoczynają się już od 275 zł za 30 h akademickich. Zapisać się może każdy, kto skończył 16 lat.
Monika Sewastianowicz
04.08.2020
Wzajemne uznawanie przez Polskę i Litwę dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki - to efekt porozumienia podpisanego w poniedziałek w Wilnie przez ministrów odpowiedzialnych w obu krajach za szkolnictwo wyższe.
Krzysztof Sobczak
03.08.2020
Szkolnictwo wyższe
Od wygranych przez Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich nie milkną spekulacje o różnych koncepcjach przebudowy rządu. Z 20 ministerstw ma ostać się 10-12 lub 16 superresortów. Czy edukacja trafi do superministerstwa - edukacja, nauka, kultura i sport - pod kierownictwem obecnego wicepremiera Piotra Glińskiego? To możliwe, bo tak było w czasie rządów koalicji SLD-PSL.
Beata Igielska
03.08.2020
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Badacze z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przedłożyli blisko 300 osobom sfabrykowane CV ze zdjęciem, na którym kandydat miał na szyi tatuaż lub nie. Wyniki pokazały, że oceniający nie różnili się w postrzeganiu jego pracowitości, sumienności czy w zaufaniu. Tymczasem są instytucje - np. policja - w których obowiązują jeszcze bariery z zatrudnianiu takich osób.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2020
Prawo pracy Dla studenta
Choć wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich nie wszędzie są podsumowane i przeanalizowane, wstępne wnioski są już znane. Przyszłych adwokatów zaskoczyła część z zakresu prawa karnego. Dla wielu z nich przeszkodą nie do przejścia było napisanie apelacji w sprawie myśliwego. Warszawscy radcy chwalą się z kolei, że zdało aż 88 proc. ich aplikantów.
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2020
Prawnicy Koronawirus a prawo
84 uczelnie z 629 kandydatami zakwalifikowały się do tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jak poinformowało w środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, największa grupa z nich dostała szansę na przygotowanie doktoratów dotyczących sztucznej inteligencji, bo aż 64 kandydatów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Doktoranci: Stypendia wyższe i dla każdego

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Konieczne jest zrównanie statusu doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich oraz na studiach doktoranckich. W świetle obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ci pierwsi są „młodymi naukowcami”, podczas gdy ci drudzy pozostają zaledwie „uczestnikami studiów III stopnia” - wskazuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
Monika Sewastianowicz
23.07.2020
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Uniwersytet Gdański przystąpił do projektu, którego celem będzie wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do prowadzenia projektów badawczych i innowacyjnych. Planuje się m.in. powołać rzecznika ds. równości płci. Uczelnia będzie realizowała przedsięwzięcie jako jeden z partnerów międzynarodowego konsorcjum, które otrzymało finansowanie Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
W internetowym formularzu można zgłaszać każde niepożądane zjawisko, co analizować będzie uczelniany zespół, a o nieprawidłowościach zawiadomiono prokuraturę - takie działania podjął Śląski Uniwersytet Medyczny po skargach na mobbing i molestowanie, których mieli dopuszczać się nauczyciele akademiccy.
Monika Sewastianowicz
21.07.2020
Prawo karne
Większość uczelni jeszcze nie podjęła decyzji, w jakiej formie będzie kontynuowana nauka od października. Decyzję uzależniają od sytuacji epidemicznej i od ewentualnych rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale wiele wydziałów nie wyobraża sobie dalszej pracy przez internet. Laboratoria na żywo są konieczne.
Beata Igielska
21.07.2020
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski