Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot lub Vis Moot to międzynarodowy konkurs typu moot . Od 1994 roku odbywa się corocznie w Wiedniu , w Austrii , przyciągając ponad 300 szkół prawniczych z całego świata i zachęcając do tworzenia ponad 20 pre-mootów każdego roku, zanim właściwa runda odbędzie się w Wiedniu. Jest to największy konkurs dyskusyjny arbitrażowy i drugi co do wielkości dyskusyjny na świecie; uważany za wielki szlem lub główną dyskusję.

- Jestem głęboko poruszony decyzją the Vis Moot Directors o odmowie wykluczenia z udziału w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa  - mówi prof. Michał Romanowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I informuje, że jako jedna z pierwszych zaprotestowała przeciwko tej ukraińska prawniczka decyzji @Nataliia Tuzheliak.

- Dzisiaj wysłałem list otwarty do the ViS Moot Directors. Sprawa jest ważna, bo dotyczy edukacji przyszłych prawników przez dojrzałych prawników. Sprawa jest wręcz bulwersująca. Nawet FiFA i UEFA zawiesiły narodowe i klubowe drużyny piłkarskie Rosji w rozgrywkach FiFA i UEFA. Myślałem, że dojrzałym, renomowanym prawnikom z tzw. najwyższej półki kwestii fundamentalnych nie trzeba tłumaczyć. Jest jak jest. Wiem, że wielu polskich prawników i ludzi biznesu podziela moją opinię. Moim zdaniem alternatywą jest bojkot ViS Moot Competition - skomentował sytuację prof. Romanowski.

I dodał, że dyrektorzy ViS Moot Court to rozpoznawani na całym świecie specjaliści od arbitrażu, profesorowie i partnerzy znanych kancelarii. A konkurs kształtuje podejście do wartości setki tysięcy młodych prawników.

List otwarty prof. Romanowskiego w tej sprawie dostępny jest tutaj:  https://lnkd.in/dT8bmjPs>>
Wersja polska poniżej.

Czytaj także: 
Uniwersytet Jagielloński wstrzymuje współpracę w rosyjskimi uczelniami>>
MEiN: Ukraińscy uchodźcy mogą studiować i pracować w Polsce>>

 


List otwarty do the ViS Moot Directors

Jestem głęboko poruszony decyzją the Vis Moot Directors o odmowie wykluczenia z udziału w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa (https://www.vismoot.org/news/Statement).
Piszecie Państwo, że „Jednym z fundamentalnych ideałów, na których opiera się Vis Moot jest to, że pokojowe i pełne szacunku rozwiązywanie sporów jest zawsze możliwe.". Nie rozumiem. Kontekst jest taki, że Rosja i rosyjscy żołnierze napadają na Ukrainę, która chciała i nadal chce pokoju. Ukraińcy umawiają się na rozmowy o pokoju z Rosją, a Rosja zabija ludność cywilną. Ze stanowiska the Vis Moot Directors wynika, że jesteście Państwo głęboko przejęci sytuacją na Ukrainie. Jednak fundamentalne wartości nie pozwalają Wam wykluczyć z międzynarodowego współzawodnictwa zespoły reprezentujące Rosję! „Głębokie przejęcie” nie wystarczy, gdy zabijani są niewinni ludzie. Apelujecie Państwo o wsparcie zespołów z Ukrainy.
Ale apel ten może być próżny. Ukraińscy studenci prawa mogą być zabici przez Rosjan (nie Rosję, ale żołnierzy rosyjskich). W najlepszym razie studenci ukraińscy są już totalnie rozbici psychicznie i nie zdolni do rywalizacji w the ViS Moot m. in. z zespołami z Rosji. Zamiast przygotowywać się - tak jak zespoły z Rosji - do ViS Moot Competition, studenci z Ukrainy (dziewczyny i chłopcy) zakładają mundury i chwytają za broń walcząc z wojskiem rosyjskim. Ukraińscy studenci wierzyli w hasło Cycerona „Cedant arma togae”. Dzisiaj zamiast studiować prawo, zbrojnie walczą, aby hasło Cycerona nie pozostało jako law in books. The Vis Moot Directors też walczy, ale … o udział w ViS Moot Competition zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa! Jestem zażenowany apelem the ViS Moot Directors, w którym czytam, że: “[..]

Niezwykle ważne jest, aby [...] rosyjskie zespoły nie doznały uszczerbku z powodu niedopuszczalnych działań rosyjskiego rządu". Społeczność prawników cywilizowanego świata nigdy nie dyskryminuje nikogo, w tym rosyjskich studentów. To wezwanie the ViS Moot Directors jest nie tylko niepotrzebne, ale jest po prostu zadziwiające. The ViS Moot Directors powinno wykazać więcej empatii wobec studentów z Ukrainy. Izolacja Rosji przez społeczność międzynarodową na każdym polu jest niestety konieczna. Nikt tego nie chciał i nie chce. Oczywiście, że uderza ona w zwykłych Rosjan, nie tylko w rosyjskich studentów prawa. Sankcje gospodarcze, bojkot produktów rosyjskich, zamknięcie cywilizowanego świata dla Rosji, wykluczenia rosyjskich drużyn sportowych itd. oznaczają, że wielu Rosjan przeciwnych napaści Rosji na Ukrainę, straci pracę, popadnie w ubóstwo, utraci swoje marzenia. Dobrze rozumieją to rosyjscy naukowcy, którzy we wzruszającym liście protestu wobec napaści Rosji na Ukrainę piszą: „[…] Rosja skazała siebie na międzynarodową izolację, na pozycję kraju wyrzutka. […] Izolacja Rosji od świata oznacza dalszą degradację kulturową i technologiczną przy całkowitym braku pozytywnych perspektyw.”. Podobno protest przeciwko wojnie wystosowało też kilkanaście tysięcy rosyjskich studentów prawa! To daje wielką nadzieję na odrodzenie Rosji demokratycznej i empatycznej wobec innych narodów.

Ale na razie jest jak jest, a jest strasznie! Cały świat, w tym świat prawniczy, powinien wysłać jasny sygnał, że nie akceptuje rażącego łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka. Tak jak Ukraińcy bronią swojej wolności i życia, tak Rosjanie powinni wziąć odpowiedzialność, aby Rosja nigdy więcej nie napadała na inne narody, za zerwanie z Rosją Putina. Jakże zwodnicze jest hasło, że Rosjanie nie ponoszą odpowiedzialności za czyny rządu Rosji. Nie chodzi tu wszak o odpowiedzialność tych Rosjan, którzy protestują przeciwko tej wojnie. Niestety ponoszą oni konsekwencje tej wojny. Chodzi o to, że rękach Rosjan leży zmiana rządu w Rosji. Piszę to jako Polak, osoba, z kraju, który był 45 lat pod dominacją sowiecką. Polacy wyswobodzili się z rządów autorytarnych i totalitarnych. Polska była poddana sankcjom. Polacy czuli się wykluczeni, ale rozumieli, że izolacja nie była wymierzona w nich, mimo, że Polacy, w tym polscy studenci, ponosili tego konsekwencje.

Prawnicy takiego formatu, jak the ViS Moot Directors, powinni doskonale rozumieć, że izolacja Rosji musi obejmować zespoły reprezentujące Rosję lub rosyjskie instytucje, które działają na podstawie licencji udzielonej przez rząd Rosji. Rolą dojrzałych prawników jest edukować studentów ukazując im konsekwencje rządów bezprawia i zwykłego bandytyzmu oraz metody przeciwdziałania rządom bezprawia. Nikt nie ataktuje Rosjan i studentów z Rosji, którzy głośno sprzeciwiają się napaści na Ukrainę. Izolacja jest konsekwencją niechcianą przez demokratyczne społeczeństwa, które cechuje otwartość, tolerancja i pragnienie pokoju. Chodzi o obronę zabijanych przez rosyjskich żołnierzy Ukraińców, w tym ukraińskich studentów prawa. Dzisiaj dopuszczenie drużyn z Rosji do rywalizacji międzynarodowej w dowolnej dziedzinie powinno być tak samo oburzające jak niedawna decyzja FIFA o dopuszczeniu do rywalizacji drużyny piłkarskiej z Rosji.

Jednak nawet FIFA właśnie zmieniła zdanie na skutek presji Polski. FIFA i UEFA zawiesiły drużyny klubowe i narodowe Rosji w rozgrywkach piłkarskich! Nie chodzi o dyskryminację i atak na Rosjan i obcokrajowców grających w rosyjskich drużynach klubowych, ale o krzyk niezgody na zabijanie narodu ukraińskiego! Możecie jeszcze zmienić zdanie. Największym błędem nie jest popełnienie błędu, ale trwanie w nim. Alternatywą jest bojkot ViS Moot Competition. Ja będę namawiał do tego studentów z Polski i innych krajów w imię solidarności z Ukrainą! Reputację buduje się długo, a można stracić w sekundę. Słusznym sprawo prawo sprzyja!

Prof. Michał Romanowski, adwokat w Warszawie profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego