Uniwersytet w Białymstoku zaoferował wsparcie swoim ukraińskim studentom - poinformowała w piątek w mediach społecznościowych białostocka uczelnia. Na UwB obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje 11 obywateli Ukrainy.

Czytaj: ​Uchodźcy z Ukrainy przyjmowani nawet bez dokumentów. Informacje dostają SMS-em>>


UwB oferuje wsparcie psychologiczne, KUL szykuje miejsca w akademikach

- Decyzją władz uczelni w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaną zwolnieni z opłat za studia. Wszyscy żacy mają zagwarantowane nieodpłatne zakwaterowanie w domu studenckim, mogą też otrzymać zapomogi socjalne i wsparcie psychologiczne - poinformowała uczelnia. - Ci młodzi ludzie znaleźli się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Będziemy starali się pomagać im na bieżąco, dostosowując pomoc do indywidualnych potrzeb i sytuacji życiowej każdego studenta - zadeklarowała prorektor prorektor ds. studenckich dr hab. Jolanta Muszyńska.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przygotowuje się do ewentualnego przyjęcia studentów uchodźców z Ukrainy. - Mamy gotowe już miejsca w akademikach i na razie możemy zakwaterować 200 osób – powiedział w czwartek rzecznik KUL Michał Wyrostkiewicz.
- Mamy gotowe miejsca w akademikach w Lublinie, w Stalowej Woli i w punkcie edukacyjnym w Tomaszowie Lubelskim. Możemy zakwaterować 200 osób. Ale sytuacja jest dynamiczna i cały czas pracujemy nad przygotowaniem kolejnych miejsc  – powiedział. - Jeśli któryś z naszych studentów zwróci się z prośbą, czy to będą kwestie związane z doradztwem prawnym, psychologicznym czy finansowym, to też jesteśmy gotowi na taką pomoc – podkreślił rzecznik.

Przyjęcie studentów z Ukrainy deklaruje też Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. - Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim, a w szczególności z przedstawicielami Ukrainy będącymi członkami naszej wspólnoty akademickiej. Deklarujemy, że okażemy wszelką pomoc naszym studentom pochodzącym z Ukrainy oraz wszystkim potrzebującym pomocy obywatelom tego kraju – zaznaczył w komunikacie Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (UTH) im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Sławomir Bukowski w komunikacie.  - Drodzy Przyjaciele, nie jesteście w tym sami – podkreślił prof. Bukowski.

 

Uniwersytet Śląski oferuje pomoc

Dla konkretnych działań pomocowych powołana została pełnomocniczka rektora. UŚ przygotowuje też systemowe wsparcie dla osób studiujących i pracujących, które pochodzą z Ukrainy. - Dwukrotnie w naszej historii zostaliśmy pozbawieni własnego państwa przez agresję imperiów, a przez to odcięci od suwerennego korzystania z praw i wartości wolnego, demokratycznego świata. Bez tego fundamentu nie może istnieć również prawdziwy uniwersytet. Przyjaciele Ukraińcy, rozumiemy Wasz dramat, łączymy się w oburzeniu i proteście wobec agresji rosyjskiego reżimu, deklarujemy wszelką możliwą pomoc - oświadczyli przedstawiciele uczelni w komunikacie.

Jak przypomnieli, społeczność UŚ tworzą studenci, doktoranci i pracownicy z wielu dawnych republik radzieckich. - Zapewniamy Was, że każdy, kto respektuje prawa naszej wspólnoty, znajdzie w niej pokojowe schronienie, dobre warunki do studiowania, badań i pracy. Bądźmy uważni na każdego, kto w tym trudnym czasie potrzebuje pomocy - zaapelowali.

 

Krakowscy rektorzy solidaryzują się z Ukrainą

Uniwersytet Jagielloński opublikował też na swojej stronie oświadczenie przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, które "stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy". - Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach - napisali naukowcy.

Zaapelowali również do ministerstwa edukacji o "uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach". Sygnatariusze pisma zadeklarowali ponadto, że środowisko będzie jeszcze mocniej rozwijać współpracę z ukraińskimi partnerami akademickimi. Pod oświadczeniem podpisali się m.in. prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Do ukraińskich członków społeczności akademickiej swojej uczelni zwrócił się także dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W imieniu wspólnoty wyraził wsparcie i zadeklarował wszelką konieczną pomoc. - Nie ma i nigdy nie będzie w nas zgody na przemoc i wojnę - wskazał.


O wsparciu zapewnił też rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Białkiewicz. - Potępiamy agresję na Waszą Ojczyznę i wyrażamy smutek z powodu dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się Wasi bliscy - zwrócił się do członków społeczności.

 

Minister zachęca do wspierania studentów

Konieczność wsparcia osób kształcących się obecnie na terytorium Ukrainy, które w znacznie większym stopniu niż dotychczas będą starały się o podejmowanie lub kontynuowanie nauki na polskich uczelniach, np. w trybie przeniesienia. Wsparcie społeczności akademickiej na Ukrainie powinno obejmować również naukowców prowadzących badania.

 

Minister przypomniał, że umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisana 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.) gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa. Art. 4 tej umowy mówi, że szkoły wyższe obu stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa.

 

– W obecnych czasach ważna jest każda forma wsparcia – zarówno finansowa, np. w formie świadczeń dla studentów, organizowania bezpłatnych kursów języka polskiego, obniżania opłat za studia, udzielania zniżek za miejsca w domach studenckich, jak i pozafinansowa, np. udzielanie urlopów od zajęć z możliwością składania zaliczeń i egzaminów bądź też wyrażanie zgody na indywidualną organizację studiów. Istotna może być także pomoc psychologiczna, która z powodzeniem jest już organizowana przez wiele uczelni – napisał minister Czarnek w liście. – Jestem przekonany, że wspólne działania, zarówno systemowe, jak i instytucjonalne, pozwolą na zorganizowanie w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezbędnej pomocy w zależności od dalszego rozwoju sytuacji – podkreślił Przemysław Czarnek w swojej korespondencji.