Próbny egzamin radcowski ma za zadanie umożliwić aplikantom rzetelną ocenę stanu przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego formą oraz sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi. Egzamin próbny obejmuje pięć części pisemnych i odbędzie się w dniach:

  • 25 marca 2022 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
  • 26 marca 2022 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
  • 28 marca 2022 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
  • 29 marca 2022 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min.).

LEX Aplikant - Twój sposób na zdaną aplikację! - zaproszenie na szkolenie online >

Studia prawnicze zbyt analogowe - trzeba więcej zajęć z nowych technologii>>

 

Ostatni dzwonek, by sprawdzić swoje siły

Egzaminy radcowski i adwokacki odbędą się natomiast w terminie 10-13 maja 2022 r. W zależności od sytuacji epidemicznej, zostanie rozważone przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym np. na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2021 r.

Na próbny egzamin można zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej KIRP. Po otrzymaniu wyników, zostanie zorganizowane spotkanie w formie online dla aplikantów radcowskich w celu omówienia najczęstszych błędów pojawiających się w sprawdzanych pracach, a udział w egzaminie jest bezpłatny.Borysewicz Anna i in., Przed egzaminem. Niezbędnik aplikanta >

Zmiany w kształceniu aplikantów

W zeszłym roku samorząd radcowski zapowiedział zmiany w programie aplikacji radcowskiej, dzięki nim aplikant ma być lepiej przygotowany do wejścia na rynek pracy.
- Jeśli chodzi o narzędzia i wspomagania dla osób prowadzących zajęcia to już jest realizowane - mówił Prawo.pl prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik - opracowaliśmy m.in. podręcznik metodologiczny i cykl szkoleń dla nich by nasze metody dydaktyczne ciągle ulepszać. Cel? Chcemy by aplikant był dobrze przygotowany do egzaminu a później do wykonywania zawodu. Kolokwia będą wyglądać jak późniejsze egzaminy z danego przedmiotu (poza etyką) i pod względem czasu i zadania. A dodatkowe propozycje mają umożliwiać rozwój zainteresowań i zwiększać atrakcyjność aplikantów na rynku pracy, tak by łatwiej im znaleźć zatrudnienie w kancelarii, innym podmiocie lub rozpocząć własną działalność - podkreślał.

WZORY DOKUMENTÓW:

W odróżnieniu od niektórych programów studiów, aplikacja radcowska mocno stawia też na uczenie przyszłych radców swobodnego poruszania się w przeznaczonych dla prawników rozwiązaniach technologicznych. 

 Prawo nowych technologii jest przedmiotem wdrażanym przez nas na wszystkich latach aplikacji. W jego ramach kształcimy aplikantów zarówno w zakresie przygotowywania umów w obszarze IT, jak i w zakresie regulacji dotyczących innowacji teleinformatycznych i life science. Ważnym obszarem jest dla nas także przygotowanie aplikantów do korzystania z  nowych technologii w organizacji i zarządzaniu kancelarią prawną. Warsztaty temu poświęcone Izby okręgowe prowadzą już od I roku aplikacji – podkreślał mec. Włodzimierz Chróścik. Tłumaczył, że samorząd radcowski zamierza organizować dodatkowe zajęcia specjalizacyjne dotyczące tej materii – będą dostępne dla wszystkich aplikantów.