Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje dotyczące bardzo trudnej sytuacji studentów kształcących się w Ukrainie, którzy uciekając przed agresją Rosji na Ukrainę chcą dostać się do Polski. Z informacji tych wynika, że na polsko-ukraińskim przejściu granicznym po stronie ukraińskiej studenci nie są odprawiani i nieustannie odsyła się ich na koniec kolejki.

MEiN: Ukraińscy uchodźcy mogą studiować i pracować w Polsce>>

 

Studenci dłużej oczekują na odprawę

RPO wskazuje, że studenci, będący obywatelami różnych państw, oczekują na odprawę na dworze dzień i noc od dłuższego czasu, cierpiąc z głodu i zimna. Okoliczności nie wskazują, aby w przewidywalnej przyszłości studenci mogli liczyć na wydostanie się z Ukrainy, co będzie oznaczać kolejne dni koczowania przy granicy. Doniesienia o kolejnych osobach udających się w Ukrainie w kierunku polskiej granicy pozwalają przypuszczać, że problem będzie narastał. Inne niepotwierdzone sygnały wskazują, że po stronie ukraińskiej ma dochodzić do incydentów o podłożu rasistowskim wobec studentów m. in. z państw Afryki.

 

Niepotwierdzone są też informacje o stosowaniu przez funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej wydłużonych procedur wjazdowych wobec studentów niebędących obywatelami Polski i Ukrainy. RPO prosi ministra o podjęcie - w porozumieniu ze stroną ukraińską - działań w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom oczekującym na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej, w tym studentom. Z uwagi  na niepotwierdzone informacje ws. odmiennego traktowania na przejściach granicznych studentów niebędących obywatelami Polski i Ukrainy, RPO zwraca się o weryfikację tych doniesień i rozważenie kontaktu w tej sprawie ze stroną ukraińską.