Prezes, wiceprezesi i kanclerz PAN odebrali nominacje na stanowiska z rąk ministra, członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna.

Czytaj: Prof. Konarzewski nowym prezesem PAN>>

Prof. Marek Konarzewski pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową. W latach 2015-2022 był wiceprezesem oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Jest członkiem korespondentem PAN od 2010 r. z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Prezes PAN prof. Marek Konarzewski zajmie się osobiście współpracą z Akademią Młodych Uczonych oraz Oddziałami PAN w siedmiu polskich miastach. Będzie też wspierał koordynację współpracy z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz stacjami zagranicznymi.

Prof. Jemielniak jest teoretykiem zarządzania i socjologii. Zajmuje się badaniem społeczności internetowych, jak Wikipedia czy Linux, a także analizą dezinformacji w mediach społecznościowych (np. Twitter, Reddit, YouTube) i kulturą zbiorowości cyfrowych. Jest związany z Akademią Leona Koźmińskiego od chwili ukończenia studiów, gdzie kieruje Katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). 
W kierownictwie PAN zajmie się koordynacją współpracy z Wydziałem I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Będzie też odpowiadał za kreowanie i umacnianie wizerunku Akademii, promocję PAN, wydawnictwa akademii oraz współpracą z Komisją ds. etyki w nauce.

Dr hab. Ostrowska specjalizuje się w oceanologii, w szczególności biofizyce i optyce morza. Zajmuje się badaniami empirycznymi i modelowaniem uwarunkowań środowiskowych dystrybucji promieniowania słonecznego w morzu i stymulowanych światłem procesów fluorescencji i fotosyntezy jako wskaźników zasilania w energię ekosystemów morskich. Od początku swojej pracy naukowej zatrudniona jest w Instytucie Oceanologii PAN, gdzie od 2015 roku kieruje Pracownią Biofizyki Morza.
Będzie odpowiedzialna za współpracę międzynarodową oraz otoczenie akademijne, będzie także koordynowała współpracę z dwoma Wydziałami PAN: III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi oraz II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prof. Sobczak zajmuje się badaniami zjawisk wysokotemperaturowych w obszarze inżynierii ciekłego metalu, w tym opracowaniem nowej generacji materiałów dla energetyki, magazynowania energii, łączenia materiałów, oraz tworzyw ultralekkich dla potrzeb medycyny i przestrzeni kosmicznej. Kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. 
Będzie się, m.in., opiekować Wydziałem IV Nauk Technicznych oraz dbać o relacje z uczelniami i instytutami.

Prof. Welfe jest ekonometrykiem i makroekonomistą. Zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Jest też twórcą serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. 
Ma zająć się wypracowaniem nowej ustawy o PAN oraz sprawami związanymi ze zmianami ustawowymi i ustrojowymi. Zajmie się też m.in. Wydziałem V Nauk Medycznych, komitetami PAN. Będzie on pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa.

Korporacja uczonych i sieć badawcza

Polska Akademia Nauk to członkowie zrzeszeni w korporacji uczonych. To wybitni badacze, wyróżniający się szczególnym dorobkiem i autorytetem. Członkostwo w PAN jest zaszczytem i wyrazem najwyższego uznania. To do 350 członków krajowych (obecnie 336 członków, w tym 46 kobiet i 290 mężczyzn) i ok. 170 członków zagranicznych.

Działają w ramach pięciu wydziałów. Od 2010 r. w strukturach PAN działa też Akademia Młodych Uczonych, która skupia utalentowanych naukowców młodego pokolenia.

Drugim elementem PAN jest sieć badawcza złożona z 69 instytutów naukowych i z instytutu pozawydziałowego. Prowadzą projekty naukowe w niemal wszystkich dziedzinach naukowych. Pracuje tam ponad 9 tys. pracowników, w tym niemal 4,1 tys. badaczy. PAN ma też stacje zagraniczne, biblioteki, archiwa, muzea, ogrody czy ośrodki konferencyjne.

Czytaj także: Resort nauki bierze się za nowelizację ustawy o PAN>>

(ks/pap)