- Wyróżnienie to dla laureatów nie tylko sposób na dążenie do doskonałości naukowej, rozwoju kariery, ale także możliwość zbudowania całego zespołu wokół własnego konceptu badań – wskazuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. – Planowanie i zarządzanie projektami naukowymi, komercjalizacja wyników to ogromna odpowiedzialność i szansa zawodowa. Potwierdzają to sukcesy zwycięzców poprzednich edycji konkursu. Jestem pewien, że nagradzani laureaci także tę szansę z powodzeniem wykorzystają – dodał minister.


Nawet 1,8 mln zł dla LIDER-a

W tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków. Doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o środki w wysokości maksymalnie 1,8 mln zł – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 mln zł. Program LIDER jest skierowany do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Ważne jest także, aby wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w programie.

 

LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki. Na dofinansowanie mają szansę projekty, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy, a także takie, które wspierają rozwój kadry naukowej w zakresie kompetencji naukowych oraz zarządczych. Czas realizacji projektu to minimum 12, a maksymalnie 36 miesięcy.

Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera oraz pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres trwania prac. Taką jednostką mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. W odniesieniu do członków zespołu badawczego, tj. personelu B+R oraz osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu jako podstawowy personel techniczny lub personel pomocniczy, nie obowiązuje kryterium wiekowe.


Wyższe wynagrodzenie dla kierownika projektu

W bieżącej edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało również o podwyższeniu wynagrodzenia na stanowisku kierownika projektu do maksymalnie 10 tys. zł brutto miesięcznie, co może dodatkowo zachęcić do rywalizacji o tytuł LIDER-a większe grono wybitnych młodych naukowców. To druga znacząca zmiana w regulaminie konkursu w porównaniu z poprzednimi edycjami.

– Program LIDER daje szansę na rozwinięcie pasji badawczych, zdobycie albo pogłębienie doświadczenia w roli kierownika projektu, otwiera drzwi do nowych możliwości kontynuowania kariery naukowo-badawczej – podkreślił dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR. – Jak bardzo potrzebne jest to działanie, pokazuje fakt, że od kilku lat systematycznie zwiększa się liczba badaczek i badaczy aplikujących do programu. W 12. edycji było to aż 299 wniosków. To ogromnie cieszy i oznacza, że w nauce jest coraz więcej osób, które mają odwagę przekraczania granic tego, co poznane, odpowiadania na wyzwania i wyznaczania kolejnych kamieni milowych na drodze do przełomowych rozwiązań – dodał dyrektor Kuch.


Sukcesy młodych naukowców mówią same za siebie

Zespoły, które w poprzednich latach skorzystały ze wsparcia programu, realizują innowacyjne projekty służące rozwojowi cywilizacyjnemu kraju oraz poprawie codziennego życia m.in. w obszarze zdrowia, środowiska naturalnego, przemysłu chemicznego, transportu i wielu innych. NCBR podsumowało dwanaście konkursów, w wyniku których już ponad 496 młodych naukowców otrzymało kwotę 593 mln zł. Średnia wartość grantu to 1,2 mln zł. Dzięki temu wybitne osoby, które bez wsparcia finansowego mogłyby nie mieć szansy na dalszy rozwój kariery naukowej, mogą realizować swoje projekty.


Dodatkowe informacje

Program LIDER realizowany jest przy udziale środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r. (do godziny 16:15). Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI.