Feminatyw "adwokatka" jest obecnie stosowany powszechnie wśród kobiet wykonujących ten zawód. Forma "radczyni" - była jeszcze do niedawna - rzadziej używana, choć i w tym przypadku widać duże zmiany. Warto więc przypomnieć jak do sprawy podeszła Komisja Etyki, Praktyki Adwokackiej i Wykonywania Zawodu NRA. Tamto stanowisko było konsekwencją pytania, które do komisji wpłynęło, a dotyczyło tego czy określanie się jako "adwokatka"  nie narusza zasad etyki adwokackiej. 

Czytaj: Prawniczki nadal w gorszej sytuacji na rynku, szklany sufit je ogranicza>>

Podstawy społecznej, a nie językowe

Komisja wskazała, że używanie feminatywów ma kulturotwórcze znaczenie, a dążenie do symetrii systemu nazw zawodów, w tym zawodu adwokata, ma podstawy społeczne, a nie językowe.

- Tworzenie i używanie w wypowiedziach form żeńskich nazwy zawodu może odbywać się za pomocą rzeczownika "pani" poprzedzającego formę męską "pani adwokat" lub poprzez związki składniowe typu "adwokat wniosła". Może także odbywać się poprzez dodanie przyrostka – ka, np. adwokatka, co jest formą dopuszczalną gramatycznie i poprawną. Nie jest przeszkodą wieloznaczność przyrostka -ka, ani fakt, że pełni on często funkcję zdrabniającą (na co powołuje się wnioskujący o stanowisko) - oceniła adwokacka komisja.

Czytaj też: Szklane sufity, grząskie podłogi i... siła Raport „Liderki w kancelariach prawnych” >

 

 

Przywołała także stanowisko Rady Języka Polskiego z 25 listopada 2019 r., która odniosła się szczegółowo do nazw zawodów tworzonych m.in. poprzez przyrostek -ka, uznając ich poprawność. 

- Stwierdziła, że „w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa”. Rada Języka Polskiego przywołała różne formy tworzenia nazw żeńskich, w tym poprzez przyrostek -ka. Zaznaczyła, że tworzenie nazw żeńskich może odbywać się także za pomocą końcówek fleksyjnych (ta) ministra, (ta) doktorka - co dla zawodu adwokata mogłoby prowadzić do formy adwokata, co jednakże zdaniem Rady, nie jest dla systemu słowotwórczego typowe - dodaje komisja. 

Czytaj w LEX: Warso Zuzanna - Plan równości płci – aspekty praktyczne >>>

 

Rota ślubowania też przeszkodą nie jest

W ocenie Komisji nie jest także przeszkodą dla używania formy adwokatka okoliczność, że rota ślubowania adwokackiego odwołuje się wyłącznie do formy męskiej, niezależnie od płci, gdyż taka konwencja językowa jest typowa dla kultury i słownictwa czasów, które tę kulturę tworzyły.

- Inkluzywność środowiskowa powinna wyrażać się w otwartości na kulturotwórcze przemiany, oraz w szacunku dla osób, które czują potrzebę wyrażenia żeńskości zawodu adwokata lub zawodu wykonywanego w postaci feminatywu adwokatka. Wartością dla adwokatury jest drugi człowiek, jego poczucie tożsamości i godności. Ta konkluzja prowadzi do wniosku, że posługiwanie się poprawną formą gramatyczną żeńskiego oznaczenia zawodu adwokat w postaci adwokatka – nie godzi w etykę zawodową - dodano.