- W mojej opinii powinno powrócić się do ewaluacji kryterium budowania kadry naukowej. Powinniśmy brać pod uwagę liczbę wypromowanych doktorów czy doktorów habilitowanych. W obecnej ewaluacji tego kryterium nie ma, ale wcześniej było" – zwrócił uwagę wiceminister Włodzimierz Bernacki. - Są uczelnie, które w niewielkim stopniu uczestniczą w ponoszeniu kosztów całej ścieżki awansu naukowego - wskazywał.

Czytaj:  
Prezes PAN: Wiele instytutów odwoła się od oceny w ewaluacji>>
Będą nowe zasady ewaluacji w nauce - projekt pod koniec lutego>>

Rzeczniczka MEiN wyjaśniła, że liczba złożonych przez podmioty wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 jest zbliżona do liczby tychże w poprzednich ocenach.

- Niemniej, po zakończeniu procesu odwoławczego, gdy wszystkie decyzje przyznające kategorie naukowe będą ostateczne i prawomocne, Ministerstwo i Komisja Ewaluacji Nauki planują przeprowadzenie analiz zarówno samego procesu ewaluacji, jak i uzyskanych przez podmioty wyników, w tym wyników ponownej oceny. Analizowane będą również wyniki w kontekście obowiązujących regulacji prawnych. Dopiero na podstawie tej analizy można będzie rozpocząć prace nad ewentualną zmianą przepisów dotyczących ewaluacji - przekazała Całus-Polak. Podkreśliła też, że na początku 2022 r. szef MEiN powołał zespół, którego głównym zadaniem jest analiza otoczenia prawnego systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, a także przedstawienie propozycji zmian prawnych dotyczących tych systemów. (ms/PAP)

Czytaj: ​Ewaluacja, łączenie stanowisk, reforma NCN>>