Z analizy zamieszczonej na stronie PAN wynika, że w 69 instytutach PAN oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (podlega prezesowi PAN, ale nie znajduje się w strukturze PAN) ocenę otrzymało łącznie 96 dyscyplin. Spośród nich 61 proc. otrzymało najwyższe kategorie A+ lub A (odpowiednio 17 – 19 proc. dla A+ oraz 40 – 42 proc. dla A). Kategorię B+ otrzymało 33 dyscyplin, B - 3 i najniższą C - 3.

Czytaj: ​
Tylko dwie uczelnie z najwyższym wynikiem w naukach prawnych - posypią się skargi>>
Plus czy krzyżyk? - konflikty i chaos po ewaluacji działalności naukowej>>

 

Zalecono zwiększenie liczby jakościowych publikacji

Rzeczniczka prasowa PAN Monika Chrobak podała, że IŚRiL PAN (oceniony w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo) znajduje się w likwidacji. - Zanim to nastąpiło rozważano możliwość włączenia IŚRiL PAN do Instytutu Dendrologii PAN. Jednak nawarstwianie się problemów finansowych i kadrowych IŚRL negatywnie wpłynęło na efekty naukowe, co zostało potwierdzone wynikami prac Komisji ds. oceny jednostek przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Powołana Komisja, która badała możliwości połączenia instytutów, takie rozwiązanie zaopiniowała negatywnie. Likwidacja jest w toku, instytut zakończy działalność 30 września 2022 r. Wynik ewaluacji IŚRiL PAN potwierdza słuszność działań podjętych przez władze PAN w stosunku do tej jednostki- przekazała Chrobak.

 


Z kolei Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk oceniany był przez Komisję Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych w 2012 i 2016 r. "Zalecenie dot. m.in. zwiększenia liczby i jakości publikacji czy zwiększenia projektów badawczych nie zostały zrealizowane. Podobnie jak w poprzednim przypadku, próbowaliśmy tę jednostkę restrukturyzować poprzez włączenia do innego instytutu - Muzeum i Instytutu Zoologii PAN - poinformowała Chrobak.

Dodała, że w toku restrukturyzacji pojawiły się wyniki parametryzacji, gdzie Instytut Parazytologii otrzymał najniższą kategorię C. - Połączenie więc z innym instytutem mogłoby osłabić ten ostatni. Mając powyższe na uwadze została powołana Komisja do spraw ustalenia szczegółowych warunków likwidacji instytutu. Komisja przedstawi swoją opinię prezesowi PAN pod koniec sierpnia br. W dalszej kolejności zależy nam, aby Muzeum i Instytutu Zoologii PAN rozpisało konkursy na stanowiska, aby utrzymać profil badawczy likwidowanej jednostki - zaznaczyła rzeczniczka PAN. Natomiast trzeci najniżej oceniony instytut - IMol - włączono w strukturę PAN przed rokiem i, jak podał PAN, nie zdołał jeszcze wypracować dorobku z afiliacją instytutu PAN. - IMol będzie odwoływał się od decyzji przyznającej im kategorię C, gdyż uważa ją za niesprawiedliwą. Ocenianie jednostki wg tych samych kryteriów, co jednostki działające przez cały okres objęty ewaluacją, w sytuacji gdy rzeczywista działalność IMol była prowadzona przez 5 miesięcy w okresie objętym ewaluacją, jest trudne do zrozumienia - podkreśliła Chrobak. 

Rozwiązanie się nie sprawdza?

Jak mówił Prawo.pl prof. Grzegorz Wierczyński z Uniwersytetu Gdańskiego, nie sprawdziło się rozwiązanie, że instytuty badawcze są oceniane osobno od uczelni. Ten podział jest coraz mniej klarowny, bo na uczelniach również zdarzają się osoby zatrudnione na etatach czystonaukowych. W przyszłości wszystkie jednostki z danej dyscypliny należy oceniać razem i mieć wspólne wartości referencyjne, natomiast od pracowników zatrudnionych na etatach badawczych należy wymagać więcej niż od pracowników zatrudnionych na etatach badawczo-dydaktycznych.