Narodowe Centrum Nauki finansuje projekty badawcze oraz działania naukowe. Rada centrum jest jednym z organów NCN - obok dyrektora. Rada ma szereg zadań, m.in.: określa szczegółowy regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez centrum, dokonuje wyboru koordynatorów dyscyplin w drodze konkursu. NCN od 2010 r. wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych. W 2022 r. jej budżet wyniesie ok. 1,43 mld zł. Kadencja starych członków rady zakończyła się 14 grudnia a nowych rozpoczęła się 15 grudnia 2022 r. i potrwa do 14 grudnia 2026 r.

Czytaj: Prof. Błocki: Granty naukowe to jedna z najbardziej transparentnych instytucji w Polsce>>

Zespół identyfikujący proponuje, minister powołuje

Zgodnie z ustawą o NCN zespół identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji rady, sporządza i przekazuje ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków rady zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające kategorię co najmniej A oraz przez organizacje reprezentujące środowiska naukowe. W przypadku niepowołania przez ministra kandydata na członka rady zespół identyfikujący przedstawia ministrowi nową kandydaturę. Kadencja rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy składu rady.

Zespół identyfikujący (prof. Mirosława El Fray, prof. Magda Konarska, dr hab. Natalia Letki i prof. Andrzej Jajszczyk) 14 października br. przekazał ministrowi listę 24 kandydatów do rady NCN na miejsca członków, których kadencja upływała 14 grudnia 2022 r. - Minister winien był nominować na nowych członków rady 12 z tych osób. Nominował tylko jedną, ignorując 23 pozostałe kandydatury - napisali w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu członkowie zespołu. Podkreślili, że odrzuceni kandydaci ze wskazanej przez nich listy reprezentowali najwyższy poziom naukowy ze zgłoszonych kandydatur; troje z nich to laureaci grantów ERC. W oświadczeniu napisano, że pozostałych 11 członków zostało nominowanych przez szefa MEiN w oparciu o listę przygotowaną przez zespół identyfikujący w nowym składzie.

 


Nowy zespół, nowe kandydatury

MEiN poinformowało, że nowy zespół identyfikujący powołano 24 listopada br. W jego skład weszli: przewodniczący prof. UMK Karol Dobrzeniecki, prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. Artur Mazur, prof. dr hab. inż. Sylwester Świątkiewicz i prof. UO. dr hab. Marek Białokur. Zespół ten przedstawił własną listę kandydatów i to właśnie z niej minister wybrał 11 nowych członków rady NCN. 

W skład rady Narodowego Centrum Nauki wchodzą 24 osoby. Pozostają w niej osoby powołane przez ministra edukacji i nauki15 grudnia 2020 r., którym kadencja skończy się 14 grudnia 2024 r. Są nimi: prof. Krystyna Bartol, prof. Wojciech Dajczak, prof. Stefan Dziembowski, dr hab. inż. Krzysztof Fic, dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. Robert Hasterok, prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek, prof. Grzegorz Karch, prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz, prof. Bronisław Rudak, prof. Anetta Undas, prof. Tomasz Zaleśkiewicz.
Do nowego składu rady NCN powołano 12 nowych członków. Są nimi: dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, prof. dr hab. Stanisław Karpiński, dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik, prof. Piotr Kopiec, prof. Mariola Łaguna, dr hab. inż. Krystian Marszałek, dr hab. Bogusław Przywora, prof. Piotr Roszak, prof. Piotr Skarżyński, dr hab. Bogumił Szady i prof. Adam Zając. Kadencja nowych członków rady rozpoczęła się 15 grudnia 2022 r. i potrwa do dnia 14 grudnia 2026 r.

(ks/pap)

Czytaj także: Wyłoniono laureatów konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki>>