Z zewnątrz mamy obiektywne normy, algorytmy, tabele w excelu, a wszystko może sprowadzać się do tego, że jednej osobie postawimy normę, którą łatwo spełni, a innej taką nie do zrealizowania - mówi o ewaluacji działalności naukowej prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego. I dodaje, że te niejasne kryteria decydują o być albo nie być uczelni czy wydziałów.
Monika Sewastianowicz
19.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Zrobiliśmy pierwszy ruch, ale to nie jest ostatni ruch dotyczący czasopism i ich punktacji - stwierdził w czwartek w Senacie szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I zapowiedział dalsze zmiany na tej liście. Jego zdaniem, ruch ten wywołał zupełnie niezrozumiałe emocje. - Nikomu punktów nie zabraliśmy, dołożyliśmy punkty tysiącu czasopism - powiedział.
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Anna Łabuzińska, Adam Rzepa i Anna Wojtuń zwyciężyli w III edycji konkursu TAX EVEREST, czyli akademickich mistrzostwach Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Jego organizatorami są MDDP, Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Krzysztof Sobczak
18.03.2021
Prawnicy CIT VAT Szkolnictwo wyższe
Przyznanie szkole pielęgniarskiej prawa do nadawania tytułu zawodowego nakazuje honorowanie wydanych przez tę szkołę dyplomów, aż do czasu ich uchylenia we właściwym postępowaniu. Dlatego niezasadna okazała się skarga kasacyjna samorządu pielęgniarskiego, który uznał, że zagraniczna pielęgniarka nie może rozpocząć studiów podyplomowych w Polsce.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Glosa artykułowi nierówna - komisja rozstrzygnie, czy słusznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Glosy, komentarze i systemy prawa powinny być traktowane tak samo, jak artykuły naukowe i monografie - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki. Ten sprawy nie rozstrzyga, ale nie mówi nie, tylko prosi o opinię Komisję Ewaluacji Nauki. Tymczasem przewodniczący tej komisji ma wątpliwości do naukowości glos i komentarzy.
Monika Sewastianowicz
11.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Systematycznie rośnie liczba cudzoziemców, którzy decydują się na studia w Polsce. Wciąż jednak wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni jest jednym z najniższych w krajach OECD. Polska jest pod tym względem na podobnym poziomie co Hiszpania i Grecja. W roku 2018 średnia wartość wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni państw OECD wyniosła 9,2%. W Polsce było to 3,6 proc.
Agnieszka Matłacz
09.03.2021
Szkolnictwo wyższe
W ocenie resortu edukacji i nauki nie jest zasadne finansowe wspieranie ze środków publicznych kształcenia trwającego dłużej niż standardowy okres studiów, niezbędny do uzyskania wykształcenia wyższego - odpowiada ministerstwo na wątpliwości związane ze świadczeniami socjalnymi dla studentów.
Monika Sewastianowicz
09.03.2021
Dla studenta
Niemal każda adwokatka, która idzie na urlop macierzyński albo na wychowawczy, po powrocie musi w zasadzie startować od zera w zawodzie, do nowa zabiegać o klientów - mówi adwokat Joanna Parafianowicz, kandydatka na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Uważa, że potrzebne są zmiany - choć niekoniecznie otwarcie drogi do pracy na etacie.
Monika Sewastianowicz
08.03.2021
Prawnicy Prawo pracy
Czasopisma dodane do wykazu niezgodnie z rozporządzeniem- brane pod uwagę przy ocenie wpływu działalności naukowej na społeczeństwo? Takie salomonowe rozwiązanie sporu proponuje Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miałoby to pomóc w zobiektywizowaniu nie do końca precyzyjnego kryterium ewaluacji.
Monika Sewastianowicz
08.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Student kwestionował decyzję o skreśleniu go z listy studentów. Jednak zdaniem sądu, wniesiona skarga okazała się bezzasadna, skoro organy w sposób wyczerpujący wyjaśniły podstawy swojego rozstrzygnięcia. - Skarżący nie zaliczył niektórych przedmiotów. Nie miały na to wpływu jego problemy zdrowotne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
06.03.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Zmiana wykazu czasopism naukowych została przeprowadzona w sposób naruszający przepisy rozporządzenia regulującego zasady jego tworzenia, i nieznajdujący niekiedy merytorycznego uzasadnienia. To nie rozwiązuje problemu z prawniczymi czasopismami - ocenia prof. Jerzy Pisuliński. Według niego takiego działania nie można tłumaczyć ratowaniem uczelni przed utratą uprawnień.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Akademickie poradnie prawne działają od lat i pomagały w setkach tysięcy spraw. Potencjał działających w nich studentów i nauczycieli akademickich dostrzega ministerstwo sprawiedliwości. Chciałoby włączyć je do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Ale krytycznie oceniają to m.in. adwokaci, podnosząc, że także wsparcie obywateli musi mieć profesjonalny charakter.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
05.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rząd zapowiada wprowadzenie wyższego kredytu na studia medyczne z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia. Nowe rozwiązanie ma zostać przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest ograniczenie liczby lekarzy wyjeżdżających z Polski.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Finansów rusza z kolejną, dziewiątą, już edycją konkursu „Podatkowi liderzy”. Mogą wziąć w nim udział studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych. Na najlepszych czeka szesnaście płatnych staży w Ministerstwie Finansów.
Krzysztof Koślicki
02.03.2021
Doradca podatkowy
Ustawa 2.0 postawiła na jakość – doktorantów mogą kształcić tylko najlepsze uczelnie. Tyle że nie do końca wszystko przemyślano. Jak choćby to, co stanie się z doktorantem, który już studiuje na tracącej uprawnienia uczelni oraz kto zapłaci za jego kształcenie. Problem może stać się aktualny po roszadach dokonanych przez ministra na liście czasopism naukowych.
Monika Sewastianowicz
02.03.2021
Szkolnictwo wyższe
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdziła w opublikowanym stanowisku, że jest bardzo zaniepokojona wykazem czasopism, opubliko­wanym 12 lutego, a następnie ponownie zmodyfikowanym 18 lutego przez Minister­stwo Edukacji i Nauki. I dodaje, że je Niepokój Rady pogłębił tryb, w jakim nastąpiła zmiana wykazu, ujawniony w oświad­czeniu Komisji Ewaluacji Nauki w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
01.03.2021
Szkolnictwo wyższe

Zdalne zajęcia na uczelniach do końca roku akademickiego

Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Resort nauki chce, by zdalne zajęcia na uczelniach były prowadzone do 30 września 2021 r. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowano w piątek 26 lutego. W takiej formie kontynuowane mają być również studia doktoranckie oraz zebrania kolegialnych organów uczelni.
Monika Sewastianowicz
26.02.2021
Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Jest to ten pasztet, który staramy się tak przygotować, żeby ten pasztet nie zaszkodził zdrowiu zarówno studentów, ale również i pracowników naukowych - w ten sposób wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki skomentował w radiu RMF zmiany związane z nadchodzącą ewaluacją działalności naukowej.
Monika Sewastianowicz
26.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Książka Wojciecha Jasińskiego pt. "Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania" otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku” w XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i czasopisma „Przegląd Sądowy”.
Agnieszka Matłacz
26.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygotowany wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z rozporządzenia - stwierdził senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej wykaz krytykowały: KRASP, PAN i Komisja Ewaluacji Nauki.
Monika Sewastianowicz
24.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Wartość publikacji naukowych powinna być oceniana według obiektywnych kryteriów, a takiej gwarancji nie daje zmodyfikowany w arbitralny sposób wykaz czasopism - zwraca uwagę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu.
Monika Sewastianowicz
24.02.2021
Szkolnictwo wyższe

Więcej uczniów i studentów zwolnionych z kwarantanny

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie - wynika z nowego rozporządzenia wprowadzającego obostrzenia związane z COVID-19. O zmiany apelował rzecznik praw obywatelskich, który zwracał uwagę, że nie wszyscy studenci mogą przekraczać granicę bez kwarantanny.
Monika Sewastianowicz
23.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Wynik ewaluacji to dla uczelni być albo nie być – zależą od niego prestiż, pieniądze i prawo do nadawania tytułów i stopni. Tymczasem wprowadzone ostatnio arbitralne zmiany na liście czasopism naukowych podają w wątpliwość obiektywność całego procesu. Może się zdarzyć, że o kategorii uczelni ostatecznie rozstrzygać będą sądy.
Monika Sewastianowicz
23.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Nie ma prawnych możliwości pozwalających na zrzeczenie się tytułu profesora zwyczajnego, nie można też odmówić jego przyjęcia, gdy zdecydowano już o nominacji - takie zapowiedzi są wyłącznie deklaracją, tym bardziej, że procedurę wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Dużym problemem nadal pozostaje natomiast nierozstrzyganie już złożonych wniosków.
Monika Sewastianowicz
20.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Minister edukacji i nauki opublikował aktualizację wykazu czasopism punktowanych - tym razem zyskały periodyki z Warszawy i Białegostoku. Zmiana budzi te same wątpliwości, co poprzednia wersja - modyfikacje również wprowadzono z pominięciem przepisów i bez zasięgnięcia opinii ekspertów.
Monika Sewastianowicz
19.02.2021
Szkolnictwo wyższe
W ostatnim czasie przeznaczyliśmy 1 mld zł na podwyżki dla pracowników uczelni wyższych, co przełożyło się na 6 proc. podwyżki zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy wcześniej. Przeznaczyliśmy 440 mln zł na inwestycję dla uczelni publicznych - mówił w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział kolejne inwestycje.
Monika Sewastianowicz
19.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Nauka to poszukiwanie i odkrywanie prawdy - to jest w niej najbardziej fascynujące - mówił minister Przemysław Czarnek z okazji Dnia Nauki Polskiej. Zapowiedział też reformę Narodowego Programu Humanistyki. Trwają też obchody na uczelniach - Uniwersytet Wrocławski wręczy najwyższą nagrodę nagrodę finansową dla naukowca, ruszają nowe projekty.
Monika Sewastianowicz
19.02.2021
Szkolnictwo wyższe
Do akcji szczepień zgłosiło się już 500 tys. nauczycieli i nauczycieli akademickich - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek. Wiceminister przypomniała, że czwartek to ostatni dzień rejestracji nauczycieli do szczepień w drugiej turze. Nauczyciele akademiccy chęć zaszczepienia mogą zgłaszać na swoich uczelniach.
Monika Sewastianowicz
18.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Dopisując bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki nowe pozycje do listy czasopism punktowanych, lub podnosząc niektórym punktację, minister złamał prawo. Te decyzje będą zapewne kiedyś anulowane, a już teraz mogą trafić do prokuratury - mówi dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, przewodniczący Zespołu do spraw Punktacji Czasopism Naukowych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Krzysztof Sobczak
18.02.2021
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011-2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że Naukowe Centrum Badań i Rozwoju naruszało własne procedury, a niekiedy też prawo, a minister nauki nie w pełni korzystał z przysługującego mu prawa nadzoru i ewaluacji.
Krzysztof Sobczak
17.02.2021
Szkolnictwo wyższe
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski