Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza online. Można wybrać jedno lub kilka spotkań. Poza podaniem danych kontaktowych i danych dotyczących uczelni prosimy o zwięzłe wskazanie swoich oczekiwań w związku z udziałem w tym cyklu szkoleń.

Tematy poszczególnych spotkań:

 •     15 marca: AI jako wyzwanie dla podstawowych paradygmatów systemu prawa (prowadzący: Krzysztof Wojdyło, adwokat, partner, praktyka prawa nowych technologii)
 •     29 marca: Wpływ sztucznej inteligencji na usługi finansowe (prowadzący: Łukasz Szegda, radca prawny, wspólnik/ Ewa Winiarz, radca prawny z praktyki  bankowości i finansowania projektów)
 •     12 kwietnia: Czy sztuczna inteligencja będzie karać i ścigać przestępców? (prowadzący: Łukasz Lasek, adwokat, wspólnik, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych)
 •     26 kwietnia: Kto odpowie za AI? Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję (prowadzący: Maciej Zych, adwokat, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych)
 •     10 maja: Sztuczna inteligencja w transakcjach M&A – czy maszyna faktycznie może zastąpić człowieka? (prowadzący: Adam Pawlisz, adwokat, praktyka prawa korporacyjnego)
 •     24 maja: Sztuczna inteligencja a prawo autorskie (prowadzący: Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej)
 •     7 czerwca: Modelowanie szkody przy pomocy technik AI, czyli zaglądamy pod maskę sztucznej inteligencji (prowadzący: Piotr Golędzinowski, radca prawny, partner, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych)
 •     21 czerwca: Oko Saurona w miejscu pracy, czyli sztuczna inteligencja w procesie zarządzania pracownikami (prowadzący: dr hab. Marcin Wujczyk, radca prawny, partner, praktyka prawa pracy).


Certyfikat ukończenia szkolenia uzyskają osoby, które:

 •     prześlą wypełniony formularz rejestracyjny,
 •     wezmą udział w minimum 5 spotkaniach,
 •     odpowiedzą mailem na ewentualne dodatkowe pytania formułowane przez prowadzących poszczególne webinaria.

Wybranym osobom (studentom z lat III – V) złożona może być też oferta praktyk w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Więcej>>

Czytaj w LEX: Użycki Dariusz, Czym grozi sztuczna inteligencja? >>>

Czytaj w LEX: Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji >>>

Czytaj w LEX: Wybrane zagadnienia prawa cywilnego w propozycjach regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej >>>