Wyróżnione zostały adwokatki: Alicja Zielińska-Reis, Aleksandra Kursa i Anna Wojniusz.  

Zwyciężczyni konkursu Adwokatka Roku 2022 jest związana z kancelarią FILIPIAK BABICZ Legal sp.k., pracuje również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej Szkole Bankowej. Warto podkreślić, że dwukrotnie znalazła się w gronie nominowanych konkursu Rising Stars - liderzy jutra (organizowanego przez Wolters Kluwer Polska), a w 2022 r. uplasowała się w nim na 4 miejscu. Jest również laureatką ogólnopolskich konkursów - Konkursu Arbitrażowego Lewiatan z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego i Konkursu IP Challenge. Była też finalistką Konstytucyjnego Turnieju Sądowego.  Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy NRA, oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka ORA w Poznaniu.

To już szósta edycja konkursu Adwokatka Roku organizowanego przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zgłoszenia mogą w nim składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne, nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Czytaj: Ruszyła szósta edycja konkursu Adwokatka Roku, tym razem 2022>>

Wszechstronność, niezłomność i działalność społeczna 

Jak podkreślono uzasadniając nagrodę, mecenas Wilińska-Zelek wyróżnia się szczególną wiedzą i dorobkiem naukowym – obroniła tytuł doktorski nauk o mediach i komunikacji społecznej, otrzymała Nagrodę KRRiT im. dr Pawła Stępki za najlepszą pracę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych, oraz nagrodę w konkursie Verba Veritatis za najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne, a obecnie rozpoczęła przewód doktorski z nauk prawnych. Jest autorką niezliczonych publikacji i projektów związanych z prawem prasowym, prawem mediów, nowych technologii, ochrony dóbr osobistych czy prawem autorskim.

Czytaj w LEX: Tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych >>>

Wskazano, że  ujmuje jej wszechstronność, wrażliwość i odwaga, które widoczne są w zaangażowaniu w tak różnorodne tematy i projekty, związane zarówno z nauką i rozwojem, ale przede wszystkim wspieraniem drugiego człowieka.

- Tegoroczna Laureatka Nagrody Głównej Konkursu jest nie tylko praktykującą adwokatką, prowadzącą strategiczne postępowania dotyczące medialnych kryzysów wizerunkowych, dóbr osobistych czy liczne projekty wspierające biznes w zakresie własności intelektualnej czy nowych technologii. Pani Mecenas w swojej pracy odnajduje przestrzeń do tworzenia sieci połączeń między specjalizacjami z różnych dziedzin i do wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla społeczności, tak adwokackiej - prawniczej, jak i innych: lekarskiej, naukowej czy biznesowej, co jest niezmiernie inspirujące i ma ogromną wartość - zaznaczono w laudacji.

Przypomniano również, że jest inicjatorką i organizatorką m.in. projektu: PTAT wspiera NRA, NRA wspiera PTAT – w ramach którego psychologowie, którzy są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Analizy Transakcyjnej szkolą adwokatów, a adwokaci szkolą psychologów, by ostatecznie środowisko adwokatów mogło korzystać na budowaniu kompetencji miękkich. A także, że jest liderką projektu Rok praw lekarza, akcji edukacyjnej dla lekarzy oraz programu zapewnienia opieki prawnej lekarzom, a także współtwórczynią MeetIPing’u czyli comiesięcznych spotkań dla społeczności pełnomocników pasjonujących się prawem własności intelektualnej oraz nowych technologii, które odbywają się pod patronatem Wolters Kluwer i Wyższej Szkoły Bankowej.

- Bycie Adwokatką Roku to bycie Inspiratorką, Działaczką, tak na rzecz wspólnego środowiska prawniczego, jak i na rzecz innych, w tym kobiet. Aktywność zawodowa, naukowa i społeczna Pani Mecenas są bez wątpienia pięknym świadectwem takiej postawy i takich właśnie działań - podsumowano.

Warchoł Marcin: Pranie brudnych pieniędzy przez adwokatów - doświadczenia niemieckie >>>

Wsparcie dla dzieci i obywateli Ukrainy 

Nagrodę przyznano też adwokatce za jej zaangażowanie w sprawy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci. W laudacji przypomniano, że jako członkini Fundacji Dziecko w Centrum i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Poznaniu, podejmuje się prowadzenia spraw związanych z przestępstwami molestowania seksualnego dzieci i brutalnej przemocy domowej ale też  angażuję się  w działania Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian, w szczególności skupiając się na budowaniu pozarządowego programu leczenia in vitro.

- Pani Mecenas jest również jedną z pełnomocniczek w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób poczętych metodą in vitro oraz ich rodzin - dodano. W 2022 r. - jak wskazano uzasadniając nagrodę - dr Wilińska-Zelek aktywnie zaangażowała się w organizacje wsparcia dla obywatelek i obywateli z Ukrainy, m.in. szkoląc adwokatki i adwokatów w zakresie prawa migracyjnego oraz udzielania najpotrzebniejszej pomocy prawnej.

Bednarz Mikołaj: Skreślenie z listy adwokatów osoby zajmującej stanowisko asystenta sędziego >>>

 

Trzy wyróżnienia

Alicja Zielińska-Reis z izby katowickiej, również - w 2016 roku wyróżniona wśród finalistów konkursu Rising Star Prawnicy - liderzy jutra. W laudacji podkreślono, że jej działalność zawodowa koncentruje na szeroko pojętym prawie gospodarczym, ale wyróżnia się bezprecedensowym na polskim rynku prawniczym doświadczeniem w dziedzinie arbitrażu handlowego i międzynarodowego. - Jest nie tylko praktykującą adwokatką, ale też nauczycielką akademicką. Ma tytuł LL.M ze specjalizacją z międzynarodowego rozwiązywania sporów berlińskiego wydziału prawa. I to właśnie z szeroko pojętą działalnością edukacyjną Pani Mecenas związane jest jej zeszłoroczne osiągnięcie – innowacyjne, niespotykane, a jednocześnie niezwykle potrzebne w związku z napaścią Rosji na Ukrainę i wojną dotykającą – co oczywiste – także ukraińskie studentki i studentów. Pani Mecenas jest pomysłodawczynią i założycielką inicjatywy „Safe Harbor – 4 UA Mooties”, której celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska, które z kolei umożliwi adeptkom i adeptom prawa (i jednocześnie uczestnikom międzynarodowych konkursów typu „moot court”) rozwój, kontynuowanie edukacji prawniczej i planowanie przyszłości pomimo trwającej wciąż wojny - zaznaczono.

Stworzona przez mecenas inicjatywa – jak przypomniano – była w stanie zaoferować ukraińskim studentkom i studentom kilkumiesięczny staż, zakwaterowanie, pomoc w logistyce podróży, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, a także wsparcie psychologiczne, zajęcia społeczne i edukacyjne, a także mentoring. Tylko do tej pory takie wsparcie otrzymało ponad 65 młodych prawniczek i prawników.

Kaczmarek Przemysław: O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego >>>

Drugą wyróżnioną jest adwokatka Aleksandra Kursa z Okręgowej Izby Adwokackiej w Lublinie. Nagrodę otrzymała m.in. za działalność charytatywną i wolontariacką w obszarze ochrony praw zwierząt. Wskazano, że występowała jako pełnomocnik Fundacji Epicrates z Lublina, będącej oskarżycielem posiłkowym w bezprecedensowym postępowaniu karnym dotyczącym znęcania się nad zwierzętami egzotycznymi, w którym w 2022 roku wydany został pierwszy w Polsce wyrok skazujący za znęcanie się nad gadami. - Tylko osoby, które interesują się tym obszarem ochrony prawnej, mają świadomość jak wielką, tytaniczną pracę trzeba włożyć w przekonanie organów ścigania o zasadności wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy, a następnie wykazanie przed sądem, że doszło do znęcania się nad zwierzętami. Wiele takich spraw nie trafia nigdy do sądu. W przedmiotowej sprawie, która toczyła się ponad 2 lata, bezkompromisowa postawa Pani Mecenas przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej odnośnie czynów tego rodzaju, zwrócenia uwagi na inne niż popularne w Polsce zwierzęta - dodano. 

Kapituła wyróżniła również adwokatkę Annę Wojniusz z lubuskiej palestry, cywilistkę, mediatorkę, pełnomocniczkę cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych jak również pełnomocniczkę w postępowaniach o unieważnienie sakramentu małżeństwa przed sądami kościelnymi. Przypomniano, że mecenas współorganizowała XIII Lubuski Kongres Kobiet. Jest też jedną z założycielek i członkinią Zespołu Kobiet Lubuskiej Adwokatury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Aktywnie współpracuje z lokalną Wojewódzką Radą Kobiet oraz Instytutem Równości. Nominowana do nagrody Kobiety Roku Województwa Lubuskiego 2022 w kategorii „Działalność na rzecz drugiego człowieka”, za zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Nagroda specjalna od Prezesa NRA trafiła do adwokatki dr hab. Lucyny Staniszewskiej (Izba adwokacka w Poznaniu).

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, wyróżnił adw. dr hab. Staniszewską za jej działania na rzecz legalizacji pobytu cudzoziemców, wyznaczenia opiekunów prawnych dla samotnych dzieci z Ukrainy i pomoc prawną pomocy pro bono udzielną uchdźcom na Targach Poznańskich. A także za jej działalność edukacyjną, skoncentrowana na cyberbezpieczeństwie i ochronie tajemnicy adwokackiej w usługach prawnych online.