Nagrodę wręczono już po raz piąty. Konkurs organizowany jest przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zgłoszenia mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne, nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Czytaj: Karolina Gierdal Adwokatką Roku 2020 >>

 

 

Nagroda za wsparcie migrantów

Adwokatka Anna Jaczun z izby białostockiej od lat angażuje się w pomoc pro bono. W ostatnim roku działała na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

- Nie tylko koordynowała pomoc prawną na granicy i w szpitalu w Hajnówce, ale też była w kontakcie ze Strażą Graniczną, koordynowała teleporady działającego całą dobę telefonu, który służył do uzyskania doraźnej pomocy prawnej. We współpracy z koleżankami i kolegami z Komisji Praw Człowieka przy ORA w Białymstoku, na potrzeby serwisu Oko.press, przygotowała także poradnik dla osób, udzielających pomocy migrantom w strefie objętej stanem nadzwyczajnym. Pani Mecenas udzielała również wsparcia prawnego aktywistom, pomagającym migrantom i oskarżonym o naruszenie przepisów odnoszących się do strefy stanu nadzwyczajnego. Prowadziła zespół pomocy prawnej strajkującym po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Angażowała się na rzecz społeczności lokalnej i współorganizowała zbiórkę zabawek oraz artykułów plastycznych na rzecz przedszkola działającego przy Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku - poinformowała Naczelna Rada Adwokacka.

 

Anna Jaczun - adwokat roku

 

Odbierając nagrodę podkreślała, że dedykuje ją wszystkim kobietom na granicy - nie tylko tej ukraińskiej, ale też białoruskiej, syryjskiej, czy afgańskiej.  

Trzy wyróżnienia i specjalna nagroda dla ukraińskiej adwokatki

Pierwsze wyróżnienie przyznano adwokatce Agnieszce Helsztyńskiej, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej, karnistce, która w ubiegłym roku wielokrotnie reprezentowała swoich klientów przed izbą dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym m.in. SSN Włodzimierza Wróbla.  

Drugie trafiło do adwokatki Patrycji Dyluś-Borcz, karnistki i obrończyni praw człowieka. W 2021 roku zaangażowanej w pracę Adwokackiego Sztabu Kryzysowego, udzielającego wsparcia prawnego uczestnikom zgromadzeń (strajku kobiet), doprowadziła do uniewinnienia w kilku sprawach dotyczących wolności zgromadzeń. Udzielała pomocy prawnej pokrzywdzonym przemocą seksualną we współpracy z Fundacją Przeciw Kulturze Gwałtu. Pro bono udzielała wsparcia aktywistom niosącym pomoc humanitarną, a także samym uchodźcom. Od 2017 roku jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członkinią Komisji Wizerunku, Komunikacji i Działalności pro bono, a także Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Czytaj: Prawniczki nadal w gorszej sytuacji na rynku, szklany sufit je ogranicza >>

Trzecią wyróżnioną adwokatką została mecenas Katarzyna Heba, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku na potrzeby Raportu obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ dla Osób Niepełnosprawnych i Forum Instytutu Rozwoju Regionalnego dokonała analizy prawnej art. 20 i 22 Konwencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wyrównywaniu szans dla osób z niepełnosprawnościami. Jest przewodniczącą Społecznej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Pomorskiego oraz Ambasadorką Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest też członkinią Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W tym roku przyznano również nagrodę specjalną Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dla Adwokatki na uchodźctwie – adw. Hannie Sadovskiej.

 

Nagroda „Adwokatka Roku” organizowana od pięciu lat

Jej celem jest uhonorowanie adwokatki, która w danym roku kalendarzowym wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Laureatkę wybiera Kapituła Nagrody w składzie: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, członkinie Zespołu: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, a także: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji ClientEarth na Ziemi, adw. Anna Mazurczak – laureatka Adwokatki Roku 2019, adw. Marta Tomkiewicz, współorganizatorka corocznego udziału adwokatów  PolandRock Festiwal oraz koordynatorka akcji adwokaci dla WOŚP oraz adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018), adw. Krystyna Burska (2019) i adw. Karolina Gierdal (2020).