Konkurs organizowany jest już po raz czwarty przez Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zgłoszenia mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne, nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Należy je przesyłać na adres dzial.osobowy@nra.pl, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, który wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie adwokatura.pl. Zwyciężczynię wybierze Kapituła konkursu, ogłoszona ma zostać - zgodnie z regulaminem ok. 8 marca. 

- Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej - wskazuje NRA. 

 

Nagroda za działalność w danym roku

Co istotne nagroda nie jest przyznawana za całokształt pracy zawodowej adwokatki, a za jej działalność w danym roku kalendarzowym. I tak Adwokatką 2019 r. została mediator, obrończyni praw człowieka - adwokat Krystyna Burska z izby wrocławskiej. Jak podkreślono specjalizuje się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie gospodarczym i prawie cywilnym.

Czytaj: Krystyna Burska - adwokat, mediator, Adwokatką Roku 2019>>

- Propaguje mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, skutecznie zachęca do zawierania ugód przed mediatorem w postępowaniach sądowych i przedsądowych. Organizowała w 2019 r. prekursorskie w izbie wrocławskiej warsztaty "Przeciwdziałanie mowie nienawiści: wskazówki dla adwokatów i aplikantów prowadzących zajęcia dla młodzieży Szkolenie z technik prowadzenia zajęć." Był to projekt Komisji Praw Człowieka przy ORA - wskazano w uzasadnieniu nagrody. 

Ważną kwestią było też to, że mecenas udziela pomocy prawnej pro bono Stowarzyszeniu GONG (stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem ćwiczeń wśród kobiet - jogi, a także zajęć aktywizujących dla kobiet 60+ z terenów wiejskich) i jest członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu.

W ubiegłym roku kapituła przyznała też trzy wyróżnienia - pierwsze dla adwokat Joanny Jakubowskiej-Siwko z izby warszawskiej, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, drugie trafiło do adw. Magdaleny Pająk z izby zielonogórskiej, przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy ORA w Zielonej Górze i członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA i trzecie do adw. Małgorzaty Jaźwińskiej z izby warszawskiej, której kandydatura została zgłoszona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, organizacji broniącej praw osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. migrantów i uchodźców.

W latach wcześniejszych laureatkami nagrody były adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik - specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i medycznym (2017 r.) oraz adwokat Anna Mazurczak - specjalizuje się w prawach człowieka, antydyskryminacji i prawach osób LGBT (2018 r.).

W 2018 r. przyznano wyróżnienia dla adwokat Moniki Sokołowskiej, specjalizującej się w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych, oraz adwokat Beaty Bieniek-Wiera od sporów korporacyjnych, która występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Z kolei w 2017 r. wyróżnione zostały: adwokat Natalia Klima-Piotrowska - specjalizująca się w prawie nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawie rodzinnym i cywilnym, oraz adwokat Marcjanna Dębska - specjalizująca się w prawie karnym, medycznym i procesowym.