W tym roku zmienił się tytuł konkursu - z Kobiety Adwokatury na Adwokatkę Roku. Na uroczystej Gali Konkursu obecni byli: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, a prowadziła ją adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Czytaj: Gajowniczek-Pruszyńska: Adwokatek na rynku coraz więcej, czas na samorząd>>

Mediator, obrończyni praw człowieka

Główną laureatką została adwokat Krystyna Burska z izby wrocławskiej. Jak podkreślono specjalizuje się w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym, prawie gospodarczym i prawie cywilnym.

- Propaguje mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, skutecznie zachęca do zawierania ugód przed mediatorem w postępowaniach sądowych i przedsądowych. Organizowała w 2019 r. prekursorskie w izbie wrocławskiej warsztaty "Przeciwdziałanie mowie nienawiści: wskazówki dla adwokatów i aplikantów prowadzących zajęcia dla młodzieży Szkolenie z technik prowadzenia zajęć." Był to projekt Komisji Praw Człowieka przy ORA - wskazano w uzasadnieniu nagrody. 

 


W ramach warsztatów przeszkolono 15 osób, które mogą prowadzić zajęcia w szkołach dla młodzieży w wieku 10-15 lat na temat społecznych skutków mowy nienawiści.

Adwokat udziela też pomocy prawnej pro bono Stowarzyszeniu GONG (stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem ćwiczeń wśród kobiet - jogi, a także zajęć aktywizujących dla kobiet 60+ z terenów wiejskich) i jest członkinią Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu.

Wyróżnienia m.in. za wsparcie dla prokuratorów 

W tym roku kapituła przyznała też trzy wyróżnienia. Pierwsze dla adwokat Joanny Jakubowskiej-Siwko z izby warszawskiej, zgłoszonej przez Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. 

Jest ona zastępcą rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w Warszawie. Stowarzyszenie Prokuratorów zgłosiło ją do nagrody "w dowód uznania za zaangażowanie w pomoc i wsparcie prokuratorów w ramach prowadzonych przeciwko nim postępowaniach dyscyplinarnych oraz karnych". 

- Adw. Jakubowska-Siwko występuje jako pełnomocnik prokuratorów przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym w sprawach o przewinienia dyscyplinarne, jak również jako pełnomocnik w związku z postępowaniami o uchylenie immunitetu w sprawach karnych oraz obrońca w takich sprawach. Jest pełnomocnikiem m.in. prokurator Justyny Brzozowskiej, prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, prokuratora Michała Gacka - wskazano. 

Drugie wyróżnienie trafiło do adw. Magdaleny Pająk z izby zielonogórskiej. Jest ona przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy ORA w Zielonej Górze i członkinią Komisji Praw Człowieka przy NRA. W 2019 r. zorganizowała szkolenie "Przestępstwa z nienawiści. Rozpoznawanie, aspekty prawne i praw pokrzywdzonych" w Zielonej Górze.

Współpracowała też przy projekcie NETPRALAT, który jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatów prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Była zaangażowana w produkcję filmu edukacyjnego na potrzeby tego projektu.

 


Udziela pomocy pro bono w ramach platformy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, członkinią Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i współpracuje ze stowarzyszeniem Instytut Równości w Zielonej Górze.

Czytaj: Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze>>

Doceniona pomoc dla zagrożonych wykluczeniem

Trzecie wyróżnienie otrzymała adw. Małgorzata Jaźwińska z izby warszawskiej, jej kandydatura została zgłoszona przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, organizacji broniącej praw osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. migrantów i uchodźców.

W 2019 r. adwokatka była zaangażowana w sprawy dotyczące nielegalnej detencji administracyjnej obywateli państw trzecich w ośrodkach strzeżonych na terenie Polski. Regularnie odbywa wizyty, udzielając porad prawnych i podejmując próby uzyskania zwolnienia osób szczególnie wrażliwych: rodzin z dziećmi, ofiar tortur czy przemocy.