Wskazywał, że dobrze funkcjonujący samorząd i zawód adwokata w czasie pandemii jest bardzo istotny. Wśród wyzwań mijającej pandemii wymieniał też ochronę tajemnicy zawodowej, która - jak dodawał prezes - stanowi stale obszar zakusów władzy publicznej. 

W sobotę - 30 stycznia - rozpoczęło się dwudniowe zgromadzenie izby warszawskiej.  Adwokaci nieoficjalnie podkreślają, że to najważniejsze wybory w adwokaturze, a to jak się zakończą będzie miało wpływ też na przebieg marcowego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Na dziekana ORA w Warszawie kandydują trzy osoby - dotychczasowy dziekan Mikołaj Pietrzak, adwokatka Agata Rewerska i adwokat dr Kamil Szmid. 

Z kolei na prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie kandydują dotychczasowy prezes dr Witold Kabański i adwokat Agnieszka Helsztyńska, a na Rzecznika Dyscyplinarnego  - adwokatka Anna Mika-Kopeć, oraz adwokaci Dawid Cupiał i dr Michał Piotr Jabłoński.

Czytaj: Rozpoczyna się zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej>>

Niezależne sądy podstawą - także dla praw klienta

Prezes NRA nawiązał też do opublikowanego w środę wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyłączającego jedną z przesłanek legalnego przerywania ciąży. Przypomniał o wątpliwościach dotyczących składu orzekającego Trybunału. 

- Zły sąd, nie mający przymiotu niezależność, politycznie umocowany, potrafił rozkołysać nastroje społeczne, wyprowadzić ludzi na ulicę. Dlatego tak ważne są niezależne sądy, o te sądy w każdym dniu my adwokaci i my samorząd adwokacki musimy się upominać, bo to jest nasze miejsce pracy i to jest miejsce, w którym chcemy by były respektowane prawa naszych klientów - wskazywał Trela.  

Dziękował też obecnemu dziekanowi ORA w Warszawie Mikołajowi Pietrzakowi za jego dotychczasową pracę. Podkreśla, że kadencja w izbie warszawskiej była utrudniania też przez jej początki. Przypomniał przy tym aferę reprywatyzacyjną. - Obejmował funkcje dziekana w trudnej wizerunkowo sytuacji, podźwignął izbę po tym trudnej okresie i podobnie jak cała adwokatura, adwokaci izby warszawskiej zyskują zaufanie opinii publicznej - dodał. 

 

Młodzi przyszłością adwokatury

Prezes NRA dziękował też "młodym" adwokatom, którzy zaangażowali się w prace samorządu. 

- Tym, którzy angażowali się dyskusje na temat przyszłości samorządu i zaangażowali się w obronę praw jednostki, wtedy kiedy trzeba ludziom pomagać w konfrontacji z opresją władzy publicznej - mówił.  

Zwracając się bezpośrednio do nich wskazał, że są nadzieją samorządu i zawodu adwokata. - Będziecie kontynuować zawód adwokata, prace samorządową, będziecie nieść ten sztandar naszej adwokatury - wierzę w to - wysoko - mówił.