Przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie zastąpi obowiązujące do tej pory rozporządzenie z 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosić będzie od tej pory 1 800 zł. Koszt ponownego egzaminu – zarówno z części pisemnej, jak i ustnej - ma z kolei wynieść 900 zł.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego >>

Dotychczas opłata za egzamin wynosiła 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosiła 600 zł. Wpłaca się ją na konto Ministerstwa Finansów.

Czytaj w LEX: Samorząd doradców podatkowych >

Resort finansów zwraca uwagę, że jest to pierwsza od ponad 10 lat zmiana opłaty i ma na celu urealnienie jej wysokości. Według MF, opłata po zmianach zbliży się do wysokości opłat za egzaminy zawodowe w innych korporacjach zawodowych. Będzie jednak niższa niż opłaty za egzaminy u radców prawnych i adwokatów, którzy są również uprawnieni do wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

 


- Waloryzacja opłaty jest niższa od tempa wzrostu wskaźników, takich jak minimalne wynagrodzenie za pracę lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w tym samym okresie – tłumaczy MF.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 21 marca br.

Czytaj w LEX: Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego >