Rozstrzygnięta została XIV edycja konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku. Nagrody zostały wręczone w Warszawie w środę 22 marca br. 

W tym roku nagrodę główną - tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2021 roku” - przyznano ex aequo dwóm książkom:

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że pierwsza książka prostym i zrozumiałym językiem opisuje jedno z najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień w praktyce postępowań z zakresu prawa karnego. Jej autorem jest Marek Kulik - profesor w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Natomiast druga kompleksowo ujmuje bardzo często spotykaną w praktyce postępowań cywilnych instytucję potrącenia, która występuje np. przy sporach sądowych dot. rozliczeń z tytułu kredytów frankowych. Jej autor, dr hab. Andrzej Olaś, jest adwokatem i adiunktem w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Publikacje praktyczne i solidne naukowo

- Od samego początku założeniem tego konkursu było, że mają to być książki prawnicze przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, ale jednocześnie oczekiwaliśmy, że to za mało, że mają to być opracowania reprezentujące bardzo wysoki poziom naukowy. I w przypadku tych nagrodzonych książek tak właśnie jest - mówił sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacek Gudowski, przewodniczący sądu konkursowego. I dodał, że tak było też we wszystkich poprzednich edycjach tego konkursu. 

Mówiąc o książce Andrzeja Olasia sędzia Gudowski podkreślił, że do konkursu została ona zgłoszona przez Naczelną Radę Adwokacką, co uznał za dowód praktycznych walorów tej publikacji. Wskazywał też na jej znaczenie dla wszystkich prawników - procesualistów, bo jak mówił, literatura poświęcona instytucji potrącenia nie była dotychczas dostatecznie bogata i rozwinięta. - Książka przez nas nagrodzona w doskonały sposób uzupełnia stan wiedzy na ten temat, jest wszechstronnym i bardzo gruntownym opracowaniem tej tematyki - stwierdził. - Cały proces cywilny, uprawiany z obu stron stołu sędziowskiego, oczekiwał na tę publikację - podsumował przewodniczący sądu konkursowego. 

Przegląd sądowy. Zdjęcie grupowe

Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, Andrzej Grabowski, Andrzej Olaś, Monika Florczak-Wątor, Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski.  Marek Kulik nie był obecny na uroczystości. 

Argumenty przydatne w prawniczych sporach

Sąd konkursowy postanowił przyznać także nagrodę specjalną książce pod redakcją Moniki Florczak-Wątor i Andrzeja Grabowskiego z UJ w Krakowie pt. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Książka ta to pewnego rodzaju rekord Konkursu – napisało ją bowiem 19 autorów.

Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywania wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówiła prof. Monika Florczak Wątor. Podkreślała, że na pewno w prawie nie jest tak, że wykładnia może być zupełnie dowolna. - Zakładamy, że są pewne zasady dotyczącego tego, jak ta wykładnia powinna być realizowana. Zresztą w tej naszej książce w przypadku każdego toposu jest taka część poświęcona praktyce jego stosowania - podkresliła.

Sędzia Jacek Gudowski, mówiąc o tej nagrodzie podkreślał jej specjalny charakter i wskazywał na specjalny charakter tej publikacji, która wychodzi na przeciw obecnym potrzebom. - To jest opis prawno - filozoficznych toposów, czyli około setki miejsc, w których gromadzą się nasze wspólne wartości, metaforycznych terytoriów, na których stoją pomniki wykute z kamieni milowych naszych idei i paradygmatów prawoznawstwa. Dzisiaj te wspólne przestrzenie są nam zabierane, są atakowane, a jednocześnie są budowane nowe, w których głoszone są wartości nam obce - mówił. I dodał, że wyróżniona książka przychodzi w sukurs potrzebom prawników wszystkich specjalności. - Daje nam do ręki oręż, którego na codzień nie używaliśmy, nie docenialiśmy, ale teraz w obliczy napaści prawniczej "barbarii", która niszczy cokolwiek pojawi się na jej drodze. Ta książka przypomina, jaka jest nasza misja zawodowa i obywatelska, jest doskonałym źródłem argumentów, których możemy używać w takich sporach - mówił.  

 

Komentując przyznane nagrody, redaktor naczelny "Przeglądu sądowego" prof. Tadeusz Ereciński, były prezes SN kierujący Izbą Cywilną stwierdził, że czasy dla prawników są obecnie trudne. - Pisanie zgodnie z regułami, respektując zasady praworządności w sposób prawidłowy to jest wyzwanie. Ale mam tą satysfakcję, że te prace, które zostały nadesłane na konkurs trzymają się reguły. Nie ma żadnej nowomowy prawniczej i w tych trudnych czasach te nagrody powinny mieć szczególną wartość - powiedział podczas uroczystości. 

Więcej szczegółów na stronie: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/rozstrzygniecie-xiv-edycji-konkursu-przegladu-sadowego>>

Czytaj także:
Wręczono nagrody za książki przydatne w wymiarze sprawiedliwości>>

Nagrodzono książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości>>