Wyróżnienie w tej edycji konkursu otrzymał natomiast Robert Stefanicki, za książkę pt. Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej. Wydawcą obu tytułów jest Wolters Kluwer Polska.

Publikacje te zostały nagrodzone w XIII edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego”. Zgodnie z regulaminem konkursu, autor „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tys. złotych, a autor książki wyróżnionej – roczny bezpłatny dostęp do elektronicznego serwisu prawniczego Lex Sigma oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Sądowego”.

 

 

W tym roku sąd obradował pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisława Zabłockiego. W uzasadnieniu podkreślono, że zwycięska książka dotyczy wszystkich dziedzin prawa a ponadto w dzisiejszych czasach pytania prejudycjalne są gwarantem zachowania niezawisłości sędziowskiej. Organizatorem konkursu jest Przegląd Sądowy.

Wyjątkowo aktualna książka

Mówiąc o nagrodzonej główną nagrodą książce sędzia Zabłocki stwierdził, że jest to publikacja o wyjątkowej aktualności, ponieważ ukazała się w czasie, gdy wiele pytań prejudycjalnych z Polski trafiało do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z trwającym w naszym kraju kryzysem praworządności. I przypomniał, że jedno z pierwszych dotyczyło przeniesienia w stan spoczynku grupy sędziów Sądu Najwyższego, w tym jego, podczas gdy według wcześniejszej ustawy mogli jeszcze orzekać. I Trybunał nakazał przywrócenie ich do pracy. A prof. Agnieszka Frąckowiak-Adamska potwierdziła, że ostatnie lata to okres skokowego wzrostu liczby pytań kierowanych z Polski do TSUE, w tym szczególnie dotyczących zmian w sądownictwie. 

 


Agnieszka Frąckowiak-Adamska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorką publikacji dotyczących stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe, europejskiej przestrzeni sądowej, obywatelstwa Unii i prawa rynku wewnętrznego; w latach 2017–2019 przeprowadziła szkolenia dla sędziów, adwokatów i radców prawnych na temat formułowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Paweł Bańczyk był w czasie pisania książki sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku; w latach 2015–2019 delegowany ekspert krajowy w Dyrekcji Badań i Dokumentacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie pracuje w zespole rzecznika generalnego TSUE. 

Robert Stefanicki to profesor zwyczajny nauk prawnych; radca prawny; autor wielu monografii i opracowań dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego, orzecznictwa konstytucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz unijnego.

Po pandemii nagrody z poprzednich konkursów

Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono też nagrody przyznane w poprzednich edycjach konkursu, ale z powodu pandemii ich nie wręczono w odpowiednim czasie. 

Książka Wojciecha Jasińskiego pt.  Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku” w XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i czasopisma „Przegląd Sądowy”. Wyróżnienie w tym konkursie odebrał też w poniedziałek Marek Strzała za książkę pt. Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej. 

Czytaj także: Nagrodzono książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości>>

Natomiast dr Agnieszka Skorupka z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała główną nagrodę w XI edycji Konkursu za książkę "Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym"  wydaną w 2018 roku. Nagrodę specjalną przyznaną w tej edycji konkursu odebrał Marcin Dziurda za książkę pt. Szczególna zdolność sądowa. Więcej>>