Jedenasta edycja konkursu organizowanego przez to czasopismo podsumowana została 18 lutego br. Jak poinformowali organizatorzy, w tym roku zgłoszono 18 książek. 
Sąd konkursowy obradował pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego. Zdecydował on o przyznaniu następujących nagród:

Nagrodę główna zdobyła nasza publikacja: Agnieszka Skorupka, Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym
W uzasadnieniu wyboru laureatki członkowie sądu konkursowego podkreślali walory praktyczne tej książki, a w szczególności wielką wagę problematyki tzw. owoców zatrutego drzewa w procesie cywilnym, gdzie jest to znacznie mniej precyzyjnie uregulowane niż w procesie karnym i dlatego powoduje znacznie więcej wątpliwości interpretacyjnych. 
Jak podkreśla wydawca - Wolters Kluwer Polska - ta książka osiągnęła także doskonały wynik sprzedażowy.

 


Przyznano także dwa wyróżnienia:

  • Karlina Panfil, Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania, Wolters Kluwer Polska
  • Małgorzata  Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia, Medycyna Praktyczna

    Czytaj także: Książki przydatne w sądach nagrodzone>>