Jedno z wyróżnień otrzymał dr Mikołaj Małecki, także z UJ, za wydaną przez Wolters Kluwer Polska książkę pt. Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna. Wyróżniniona została także dr Aleksandra Klich z Uniwersytetu Szczecińskiego za książkę pt. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. Biegły lekarz.

Jak mówił podczas zorganizowanej w czwartek w Warszawie uroczystości wręczenia nagród redaktor naczelny "Przeglądu Sądowego" prof. Tadeusz Ereciński, rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu było trudne, ponieważ zgłoszone zostały do niego prace dotyczące bardzo różnych dziedzin prawa, ale wszystkie były bardzo interesujące i wartościowe.

Nagrody Przeglądu Sądowego
Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Klich, Mikołaj Iwański, Mikołaj Małecki
Podobny pogląd wyraził przedstawiciel sądu konkursowego, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną Stanisław Zabłocki A jako karnista z satysfakcją podkreślił, że tegoroczny konkurs został zdominowaany przez reprezentantów krakowskiej szkoły prawa karnego. Jak mówił, jurorzy mieli duży problem z podjęciem decyzji ktróra z "krakowskich" książek powinna otrzymać pierwszą nagrodę, bo obie są doskonałe. - Wybraliśmy w końcu pracę dr Iwańskiego, bo  uznaliśmy, że ma ona trochę więcej elementów praktycznych - poowiedział. Ale chwalił też publikację dr. Małeckiego, szczególnie za jej końcową część, w której autor niemalże w punktach wymienił pratyczne wskazówki dla prowadzących postępowania karne, jak mają taktować sytuacje, w których nie doszło jeszcze do przestępstwa, ale były prowadzone przygotowania.

Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna Mikołaj Małecki


- Przygotowując swoją książkę nie myślałem o tym konkursie, ale bardzo mi zależało, by miała ona jak najbardziej praktyczny charakter. Nie było to łatwe, bo w praktyce śledczej i sądowej każdy przypadek jest inny i należy go oceniać indywidualnie, ale mimo to starałem się przekazać moim czytelnikom jak najwięcej konkretnych wskazówek i konkretnych sugestii - powiedział po odebraniu wyróżnienia dr Mikołaj Małecki.

- Objaśnianie trudnych problemów prawnych i przekładanie tej wiedzy na praktykę sądową jest jendym z głównych zadań "Przeglądu Sądowego" i tego konkursu - powiedział Włodzimierz Albin, prezes wydającego miesiecznik wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i współorganizator konkursu. A członek zarządu WKP Alicja Pollesch dodała, że wszystkie trzy wyróżnione książki to prace na stopień naukowy, a głównym kryterium konkursowym jest przydatność w praktyce wymiaru sprawiedliwości. - Bardzo cieszy mnie to, że umiejętne połączenie nauki i praktyki znajduje tak duże uznanie w oczach autorytetów świata prawniczego - powiedziała.