Według posłów w wyniku zmniejszenia dotacji, zabraknie dofinansowania licencji konsorcyjnych na dostęp do międzynarodowych kolekcji czasopism AIP, APS, CAS SciFinder, CUP, Emerald, Emis, Knovel, NPG, OECD, Passport i ProQuest. Utrata dostępu obejmie nie tylko prasę naukową, ale także książkowe publikacje najlepszych uczelni na świecie. - W dobie drastycznych podwyżek cen energii i wzrostu kosztów utrzymania, uczelnie nie mogą pozwolić sobie na samodzielny zakup ww. licencji. Konsekwencją tej decyzji ministerstwa jest więc pozbawienie polskich naukowców narzędzia niezbędnego do pracy. To ograniczenie możliwości prowadzenia przez nich badań. Z tych baz nasi naukowcy czerpią wiedzę o najnowszych odkryciach, a także publikują materiały o własnych osiągnięciach. W ten sposób świat dowiaduje się o dokonaniach polskiej nauki - wskazują posłowie i pytają o to, jak dokładnie zmienił się budżet Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie dofinansowania licencji krajowych i konsorcyjnych?

Czytaj w LEX: Wykaz czasopism punktowanych MNiSW w dyscyplinie nauki prawne a bibliometria. Wyniki badania empirycznego >

Czytaj: ​Tablica i kreda nie wystarczą, by wykształcić prawnika>>

 

Resort szczegółów nie podaje, ale zapewnia, że wystarczy

Na pytania posłów odpowiada wiceminister Włodzimierz Bernacki i zapewnia, że: "tegoroczny budżet na Wirtualną Bibliotekę Nauki nie różni się znacząco od wysokości budżetu lat ubiegłych i jest utrzymywany na podobnym poziomie".

- Polscy naukowcy nie zostali pozbawieni dostępu do informacji o światowych osiągnięciach naukowych, w związku z decyzją ministra o przyznaniu dodatkowych środków na zakup dostępu do czasopism naukowych oraz m.in. ze względu na fakt, że wydawcy licencji na czasopisma "Science" i "Nature", zdecydowali, że dostęp dla instytucji objętych licencjami krajowymi w 2022 r. zostanie utrzymany na okres do 31 marca 2023 r. - w przypadku "Science" oraz co najmniej do 15 lutego 2023 r. – w przypadku "Nature". Instytucje, które uczestniczyły w licencji krajowej Nature, zachowują bezterminowy dostęp na serwerze wydawcy do roczników czasopisma z okresu swojego uczestnictwa. W związku z tym, oraz przede wszystkim w związku z decyzją ministra o przyznaniu dodatkowych środków na zakup dostępu do czasopism naukowych, zostanie zachowana ciągłość dostępu do ww. czasopism dla środowiska naukowego - wskazuje minister.

Czytaj w LEX: Awanse naukowe młodych naukowców (perspektywy i wyzwania) >

 

Ministerstwo poinformowało też, że na dostępy przeznaczył dodatkowe 12 mln zł.  I informuje, że nie wyklucza możliwości zwiększenia budżetu przeznaczonego na dostęp do światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism naukowych, książek naukowych i baz danych bibliograficznych. W ciągu roku, budżet na ten cel może zostać zwiększony, ze względu na potrzeby środowiska naukowego.

Czytaj w LEX: Wykaz czasopism naukowych z dziedziny nauk prawnych z perspektywy danych o cytowaniach dostępnych w bazie Google Scholar >