W trakcie tej konferencji prof. Marcin Rachwał z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu omówił czynniki wpływające na poziom frekwencji wyborczej oraz kwestię formalnej edukacji obywatelskiej. Poinformował m.in.  że z podstawy programowej nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, zniknęła problematyka wyborów i prawa wyborczego, obecna w podstawie programowej dawnego przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.

Czytaj też: 
Po zmianach w prawie może zabraknąć lokali wyborczych i chętnych do komisji

Dotychczas, czyli według reformy systemu oświaty z 2017 roku uczeń miał za zadanie omówić powszechne i bezpośrednie wybory do Sejmu i Senatu oraz porównać ordynację większościową i proporcjonalną. A także wyjaśnić zady i zalety każdego z tych systemów.

Rola mężów zaufania

Na konferencji poruszono takie zagadnienia jak rola mężów zaufania w wyborach i administratorów danych osobowych. Referat wygłosił prof. Mariusz Jabłoński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj też: Rola Administratora Danych osobowych w wyborach samorządowych >>>

- Wybory to najważniejszy akt w kontekście demokracji – stwierdził prof. Jabłoński. – Cała otoczka wyborów w Polsce to tworzenie przepisów prawa bezpośrednio przed wyborami, a ocenie nowelizacja Prawa wyborczego czeka na rozpoznanie przez Sejm po poprawkach Senatu – dodał i przypomniał, że mężowie zaufania mogą nagrywać przebieg wyborów.  Do tej pory było rejestrowanie działań organów, ale kryteria nie były precyzyjne, zwłaszcza z uwzględnieniem RODO. Teraz ustawodawca wprowadził rejestrację, a będzie to robił mąż zaufania, który nagrywać będzie urządzeniem własnym bez kontroli. Takie parmetry urządzenia mają być zachowane – nie wiadomo. Mężowie zaufania mają rejestrować nie tylko czynności komisji, ale cały przebieg wyborów. Nie ma tu przesłanek uprawdopobonienia naruszenia prawa wyborczego. Otrzymujemy instytucję nie znaną w historii, ale brak jest wskazania przesłanki nagrywania. Można wszystko nagrywać , co się mężowi zaufania wydaje – zaznaczył prof. Jabłoński.

Wątpliwa ochrona prywatności wyborcy

Kasowanie nagrań następuje do czasu ogłoszenia ważności wyborów. Ale to nie jest racjonalne, w wypadku sądowej kontroli . Nie wiadomo, kto będzie administrował wszystkie zapisy audio czy wideo. Minister ma kontrolować kwestie techniczno-finansowe. Ale budzi to wątpliwości, bo nie wiadomo, czy minister może przetwarzać dane osobowe i nagrania. Nie wiadomo jak będą przetwarzane te dane. W tym wypadku pojawiają się wątpliwości co do prywatności wyborców i zachowania intymności – jak stanowi ustawa - w lokalu wyborczym.

Czytaj też: Zapewnienie wyborcom wglądu do kopii protokołu głosowania w obwodzie >>>

Zdaniem prof. Jabłońskiego czynności związane z nagraniami powinna przeprowadzać komisja wyborcza, a nie organ władzy wykonawczej.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w dniach 2-3 marca 2023 r.

Konferencja była sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego. Omawiano standardy i gwarancje demokratycznych wyborów, zachowań wyborczych, praktyki stosowania prawa wyborczego, głosowania zdalnego oraz zagrożeń procesu wyborczego.

Czytaj też: Udział jst w tworzeniu okręgów wyborczych i obwodów głosowania przez komisarzy wyborczych >>>

Czytaj też: Archiwizacja dokumentów wyborczych >>>

W konferencji wzięli udział m.in. Prof. Marek Chmaj, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, który omówił Vacatio legis dla ustaw wyborczych, prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki przedstawił problem ciszy legislacyjnej, zaś prof. Ryszard Balicki, Państwowa Komisja Wyborcza, Uniwersytet Wrocławski zajął się progami wyborczymi demokratyczny cel niedemokratycznej instytucji.
Sejm poprawkami Senatu ma sie zająć na najbliższym posiedzeniu 7-9 marca br.