Otwarcie nowego wydziału na PWr to odpowiedź na brak kadry medycznej, z którym borykają się niemal wszystkie szpitale w Polsce, ale też szansa na rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu i życiu. Nad projektem utworzenia wydziału przez kilka ostatnich miesięcy pracował zespół ekspertów. W czwartek Senat Politechniki Wrocławskiej pozytywnie zaopiniował wniosek w tej sprawie. 

Lekarz z dyplomem z małej uczelni na cenzurowanym>>

 

Kształcenie we współpracy ze szpitalami

Na Politechnice mamy silne podstawy: matematykę, fizykę, chemię, a do tego nauki społeczne. Wokół nich chcemy rozwijać dziedziny, gdzie stosuje się te rozwiązania techniczne. Tak właśnie funkcjonują największe uczelnie techniczne w Europie i na świecie – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor. – Już teraz na Politechnice Wrocławskiej prowadzimy sporo badań okołomedycznych, od 2017 roku uczelnia realizuje w tym zakresie ponad 100 grantów. 

 

Kształcenie na Wydziale Medycznym będzie prowadzone we współpracy z wrocławskimi szpitalami, z którymi wkrótce zostaną podpisane właściwe porozumienia. Kadrę naukową stanowić będą w znacznej części lekarze ze stopniami i tytułami naukowymi. W październiku 2023 r. naukę na nowym wydziale ma rozpocząć 60 studentów. Zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego musi wydać minister edukacji i nauki. Obecnie uczelnia przygotowuje odpowiedni wniosek w tej sprawie.