Jak donosi raport – liczba uczelni wybierających mentoring jako formę rozwoju studentów, stale rośnie. W bieżącym roku aż 45 proc. uczelni objętych badaniem prowadzi pierwszą lub drugą edycję mentoringu. Badanie wykazało również, że największy odsetek uczelni realizujących mentoring stanowią uczelnie publiczne, które mają ponad 10 000 studentów - tj. 36,6 proc. - Sami Mentorzy i Mentorki zaangażowani w procesy mentoringowe w szkołach wyższych korzystają na uczestnictwie w nich poprzez wspólne poznawanie nowych technologii czy trendów rozwijających się wśród młodszych generacji. Przewiduje się, że wraz z nowymi wyzwaniami cyfrowymi, mentoring w szkolnictwie wyższym będzie się jeszcze wyraźniej upowszechniał, co daje nadzieję na jeszcze efektywniejsze kształcenie nowych kadr i lepsze zrozumienie nowych pokoleń przez Mentorów i Mentorki - mówi dr hab. Artur Modliński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.

 

Relacje i mentoring istotne w prawniczej karierze i edukacji>>

Im większa uczelnia, tym większy udział mentoringu

Z raportu wyraźnie wynika, że im większa uczelnia, tym większy jest udział mentoringu. Wśród uczelni kształcących powyżej 20 000 studentów aż 46 proc. realizuje programy mentoringowe. Jeżeli rozszerzymy tę grupę do wszystkich uczelni powyżej 10 000 studentów, to otrzymamy 36,6 proc. realizujących mentoring. Badanie pokazało, że częściej programy mentoringowe organizują uczelnie publiczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie uczelnie, niezależnie od rozmiaru, to wśród uczelni publicznych udział mentoringu wynosi 17,2 proc., a wśród uczelni prywatnych 3,3 proc. Cztery z badanych uczelni mają tradycje mentoringowe sięgające ponad dekady: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet WS Merito we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Łódzki. Zakładając, że w przeszłości rezygnacja z realizacji programów mentoringowych była rzadkością, możemy wnioskować, że w ostatnich latach liczba uczelni oferujących mentoring dla swoich studentów znacząco wzrosła. - Wsparcie mentora może wzbogacić edukację, zwłaszcza na początku kariery, gdy studenci szukają swojej drogi i wsparcia w budowaniu ścieżki rozwoju. Na Zachodzie programy mentoringowe są popularne na uczelniach wyższych. W Polsce, liczba uczelni wyższych dostrzegających potencjał i potrzebę organizowania takiej formy wsparcia dla swoich podopiecznych rośnie, choć w organizacjach programy mentoringowe są nadal mało popularne (11 proc.). Jako Mentiway wspieramy wszelkie tego typu inicjatywy zgodnie z naszą misją – podkreśla Tomasz Sąsiadek, Co-Founder Mentiway.