W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639). Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 roku. Poprzedni wykaz obejmował jedynie 19 014 tytułów.

 

Nowe wykazy punktowanych czasopism i monografii>>

 

Więcej czasopism humanistycznych

Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 roku. Poprzedni wykaz obejmował jedynie 19 014 tytułów. Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów.

 

Na liście znalazły się czasopisma z baz:

  1. Scopus
  2. Web of Science (Core Collection):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

 

Pierwotnie wykaz czasopism obejmować miał jedynie tytuły z bazy Scopus, a także beneficjentów programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Po konsultacjach wykaz został jednak rozszerzony o czasopisma z Web of Science, EIRH+ (z zakresu dziedzin nauk humanistycznych, nauk społecznych i teologicznych),

 

Jeszcze w październiku ubiegłego roku MNiSW ogłosiło nabór do zespołów doradczych, które w powstaniu wykazu odegrały bardzo istotną rolę. Każdą z 44 dyscyplin reprezentowało od 3 do 10 ekspertów – w sumie było to niemal 350 osób ze środowiska naukowego. To właśnie one dokonywały wyboru wskaźników wpływu, korygowały wstępną punktację czasopism, a także uwzględniały w wykazie czasopisma z bazy ERIH+.

 

Lista czasopism: wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW>>