Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ.  Konferencja naukowa odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a. 

Prawo.pl objęło wydarzenie patronatem medialnym. 

Czytaj także na Prawo.pl: Coraz więcej sztucznej inteligencji w medycynie, ale nie zastąpi relacji lekarz-pacjent

Będzie to całodniowe spotkanie w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym wezmą udział eksperci i ekspertki zajmujący się problematyką AI oraz wykorzystywania algorytmów w ochronie zdrowia. W ramach prowadzonej dyskusji uczestnicy się się szczególnie następującymi kwestiami:

 

  • rekonstrukcja zasad stosowania systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia na gruncie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania danych osobowych przez algorytmy (w perspektywie polskiego prawa i AI Act),
  • odpowiedzialność karna i cywilna związana ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia,
  • odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna pracowników ochrony zdrowia w związku ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • zasady wprowadzania i stosowania systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji z punktu widzenia regulacji dot. wyrobów medycznych,
  • obowiązki podmiotów leczniczych i pracowników ochrony zdrowia w związku ze stosowaniem systemów opartych na algorytmach i sztucznej inteligencji.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze Unii, tzw. “AI Act”, zostało przyjęte przez Parlament Europejski 13 marca 2024 r.

- Jednak dyskusja na temat prawnego uregulowania sztucznej inteligencji trwa o wiele dłużej. Algorytmy i sztuczna inteligencja są wykorzystywane również coraz chętniej i śmielej w medycynie, co nie pozostaje bez wpływu na rzeczywistość prawną i wymaga reakcji ze strony ustawodawców, praktyków prawa i przedstawicieli nauk prawniczych - zaznaczają organizatorzy.