Celem LubLaw Day jest przybliżanie bieżących problemów prawnych i prawniczych, a głównym wydarzeniem doroczna tematyczna konferencja. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są nowe technologie w nauczaniu i stosowaniu prawa. Środowisko LubLaw Day tworzą: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS, lubelskie sądy powszechne i prokuratury wszystkich szczebli, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Izba Adwokacka w Lublinie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, Izba Notarialna w Lublinie, Izba Komornicza w Lublinie oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie.

Pierwszy laureat Nagrody prof. Andrzeja Wąska

W trakcie konferencji po raz pierwszy wręczono także Nagrodę im. prof. Andrzeja Wąska. Jest to nagroda lubelskiego środowiska prawniczego skupionego wokół LubLaw Day, która ma na celu uhonorowanie wybitnego prawnika (nauczyciela akademickiego lub prawnika wykonującego zawód prawniczy) wyróżniającego się szczególnym zaangażowaniem w edukację studentów lub aplikantów zawodów prawniczych. Patronem nagrody został nieżyjący od 2003 r. prof. Andrzej Wąsek (wykładowca UMCS i KUL oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Nagroda jest przyznawana osobie, która chętnie dzieli się swoją wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem, jest rzetelna, cierpliwa, otwarta, tolerancyjna i sprawiedliwa, prezentując tym samym postawę i wartości bliskie patronowi nagrody.

Pierwszym laureatem nagrody został sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec, który orzeka w I Wydziale Cywilnym tego sądu. Laureat jest wieloletnim wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie szkoli sędziów oraz aplikantów sędziowskich. Od kilkunastu lat współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zrzeszającymi prawników, izbami lekarskimi oraz szpitalami i zrzeszeniami zawodowymi lekarzy różnych specjalności, prowadząc szkolenia, warsztaty i wykłady z prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa medycznego. Sędzia Jakubiec jest także autorem publikacji z prawa cywilnego i prawa medycznego.