- Cieszymy się, że wraz z ogłoszeniem naboru wniosków MAPS, ruszył Program Badania Naukowe i Innowacje. Obecny w MAPS duch współpracy odzwierciedla szwajcarskie podejście do wspierania innowacyjności. Jesteśmy przekonani, że program przyczyni się do udanej i długotrwałej współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi badaczami - powiedział Fabrice Filliez, ambasador Szwajcarii w Polsce.

 

Ponad 126 mln zł w konkursach NCN>>

 

O naborze

Konkurs na multilateralne projekty naukowe (Multilateral Academic Projects, MAPS) zakłada współpracę  podmiotów z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Węgier. Będą one tworzyć partnerstwa z podmiotami szwajcarskimi. Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich obszarów badawczych. We wspólnych projektach badawczych mogą uczestniczyć: co najmniej jeden podmiot ze Szwajcarii i od dwóch do pięciu dodatkowych podmiotów z biorących udział w Programie krajów UE-13. Platforma, która ułatwia poszukiwanie partnerów, jest dostępna na stronie: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju, wynosi 350 tys. franków szwajcarskich (na 4 lata), a przewidywany okres realizacji projektu -  od 36 do 48 miesięcy. Nabór organizowany jest w ramach Programu Badania Naukowe i Innowacje.  Składa się z dwóch części – badania podstawowe i badania stosowane. Operatorem części poświęconej badaniom podstawowym jest SNSF, a jej partnerem po stronie polskiej – Narodowe Centrum Nauki. SNSF jako operator odpowiada m.in. za ogłoszenie naboru, jego przeprowadzenie i ocenę wniosków.

 

O programie Badania Naukowe i Innowacje

Program Badania Naukowe i Innowacje to jeden z dwóch programów drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski (drugi program wspiera rozwój miast).
Jego celem jest zwiększenie potencjału naukowego i innowacyjności polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw (z naciskiem na MŚP) poprzez ułatwienie współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji z partnerami szwajcarskimi oraz innymi partnerami międzynarodowymi.
Z Programu Badania Naukowe i Innowacje będą mogły skorzystać uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inne podmioty prowadzące badania i zatrudniające badaczy oraz – w naborach ramach badań stosowanych – dodatkowo przedsiębiorcy (z naciskiem na MŚP).
Budżet programu to 41,176 mln franków szwajcarskich, w tym:

  • 35 mln - wkład Szwajcarii,
  •  6,176 mln - wkład Polski.

Program wspiera badania podstawowe i stosowane. Każda z dwóch części programu ma innego operatora. W zakresie badań podstawowych jest to Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, której partnerem po stronie polskiej jest Narodowe Centrum Nauki. W obszarze badań stosowanych tę rolę pełni Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego partnerem jest szwajcarska  agencja ds. innowacji – Innosuisse. Więcej informacji o drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski: https://www.programszwajcarski.gov.pl/

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Narodowego Centrum Nauki (Barbara Świątkowska, email: barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl, Tel. 532 081 728).