W dobie coraz większej konkurencji na rynku usług prawniczych, zarówno prawnicy po studiach, jak i adwokaci oraz radcowie prawni świeżo po aplikacjach i zdanych egzaminach zawodowych, zadają sobie pytanie, jaką specjalizację wybrać aby odnieść sukces. Prawnik, który zajmuje się wszystkimi sprawami, począwszy od spraw karnych, poprzez administracyjne, a skończywszy na rozwodowych, jest coraz rzadziej wybieranym modelem rozwoju kariery prawniczej.

 

Specjalizacja prawnika sposobem na konkurencję>>

 

Prawo reguluje zjawiska, które zaistniały. Podąża za zmianami, rzadko je wyprzedza. Prawnik z kolei musi za wszystkimi aktualizacjami przepisów nadążać i cały czas być z nimi na bieżąco. Niebywale dynamiczny rozwój technologiczny, oparty na skumulowanej ogromnej ilości wiedzy, wymusza nowe regulacje. Te dotychczas obowiązujące ulegają zmianom, a niektóre w ogóle przestają istnieć. Ponad 20 lat temu za specjalistę w zakresie prawa mógł uchodzić prawnik, który zajmował się tylko prawem telekomunikacyjnym. Po kilku latach obowiązywania ustawy Prawo telekomunikacyjne powstały specjalizacje prawników zajmujących się jej poszczególnymi rozdziałami, np. dostępem telekomunikacyjnym czy świadczeniem usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym.

 

Komunikacja elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja to obszary, które tworzą nowe regulacje określane mianem prawa nowych technologii, a co za tym idzie - również nowe specjalizacje prawne, ciekawe i przyszłościowe, ale też bardzo wymagające. Z uwagi na wspomnianą bardzo dużą dynamikę rozwojową i zmienność, te dziedziny prawa nie były dostępne na studiach uniwersyteckich czy aplikacjach, a dostęp do takiej wiedzy ograniczony nawet dla osób świeżo po studiach czy aplikacjach. Dotyczy to przykładowo regulacji w zakresie sztucznej inteligencji czy prawa komunikacji elektronicznej.

 

Drugim nieodłącznym elementem tej dziedziny wiedzy prawniczej jest konieczność zdobycia wiedzy nie tylko ściśle prawnej, ale także o charakterze technicznym czy informatycznym. Bez zrozumienia przynajmniej podstaw technicznych funkcjonowania usług elektronicznych czy gromadzenia i zarządzania danymi, znacznie trudniej jest intepretować i stosować regulacje z tego obszaru. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi nowo uruchomiony kierunek na Uczelni Łazarskiego - Prawo w IT. Zdecydowanie wykracza on poza zakres kierunków proponowany na standardowych studiach prawniczych. Inna jest także filozofia tych studiów, która łączy aspekty prawne z technicznymi. Prawo w IT obejmuje bardzo kompleksowe podejście do zagadnień związanych z teleinformatyką (ICT), począwszy od podstawowych regulacji prawnych na tym rynku, poprzez cyberbezpieczeństwo i ochronę danych, a skończywszy na sztucznej inteligencji. Nie dotyczy więc jednego, wybranego aspektu funkcjonowania tego rynku, co pozwoli słuchaczom na zdobycie wszechstronnej i pogłębionej, a przede wszystkim aktualnej wiedzy. Zajęcia obejmują najnowsze regulacje i trendy w ICT, w tym także te będące jeszcze w fazie projektów w UE. Kierunek Prawo w IT składa się z komponentu prawnego i informatycznego, który obejmuje m.in. podstawy informatyki, systemy informatyczne czy zarządzanie projektami informatycznymi (PMI, AGILE i inne). Podczas studiów przedstawiane i analizowane są nie tylko regulacje, ale przede wszystkim praktyka ich stosowania. Wykładowcy to praktycy z określoną renomą i specjaliści na rynku w swoich dziedzinach, często z wieloletnim doświadczeniem, pracujący zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i w kancelariach prawnych.