Nowelizacja specustawy już obowiązuje - zmiany w pomocy uchodźcom z Ukrainy

Obywatele Ukrainy będą współfinansować koszty zakwaterowania zbiorowego, większa weryfikacja uprawnień do świadczeń socjalnych wypłacanych uchodźcom wojennym, 30 dni na złożenia wniosku o nadanie PESEL, przedłużenie uprawnień pobytowych - takie m.in. zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 28 stycznia. Nowelizacja wprowadza zmiany także w 20 innych ustawach.

30.01.2023

Tabletka z jodkiem potasu - jest rządowa broszura dla mieszkańców

Wojewodowie informują, że jodek potasu w sytuacji zagrożenia radiacyjnego będzie mogła pobrać każda pełnoletnia osoba. Jednak nie wszyscy powinni zażyć tabletkę ze względu na aspekty zdrowotne. MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii, opracowało ulotkę dla mieszkańców.

05.10.2022

Oświadczenie o znajomości języka polskiego to za mało - lekarze chcą zmian

Kilka miesięcy po tym, gdy do polskiego systemu ochrony zdrowia zostali włączeni na szczególnych zasadach lekarze i pacjenci z Ukrainy, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie apeluje o korekty przepisów. Uważa, że deklaracja dotycząca umiejętności językowych lekarza spoza UE to za mało, by zagwarantować bezpieczeństwo pacjentom. Upomina się także o precyzyjne przepisy dotyczące prawa do refundacji.

24.08.2022

Polska przyjmie regularne transporty rannych z Ukrainy - prezydent podpisał nowelizację

Umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych zakłada podpisana przez prezydenta znowelizowana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw. Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy i osobom niebędącym obywatelami tego kraju, a walczącym po stronie ukraińskiej podczas obecnie trwającej wojny.

16.08.2022

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej - będzie pilotażowy program

Koszt pełnej terapii jednej osoby chorej na gruźlicę wielolekooporną w warunkach ambulatoryjnych wyniesie NFZ ok. 100 tys. zł, a produkty lecznicze dostarczy Światowa Organizacja Zdrowia. W programie pilotażowym, którego projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia, ma wziąć udział 3 tysiące osób. Rozpocząć ma się już w sierpniu tego roku i potrwać dwa lata.

27.07.2022

Program PFRON wspierający obywateli Ukrainy niejasny dla samorządów

Samorządy złożyły jedynie 22 wnioski o środki w programie PFRON wspierającym obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami. Mają wątpliwości jak formalnie traktować Ukraińców nie mających przy sobie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego w Ukrainie i czy na pewno nie muszą oni posiadać orzeczenia wydanego w Polsce. PFRON przeznaczył na to 130 mln zł, dotąd większość środków jest niewykorzystana.

30.06.2022

Ukraińcy z wojenną traumą dostaną psychologiczne wsparcie

W ramach programu pilotażowego powstaną ośrodki, w których Ukraińcy i ich rodziny doświadczający negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków wojny, otrzymają pomoc. Będzie to około 200 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Pilotaż ma kosztować 18,75 mln zł.

07.06.2022

Obowiązek szczepienia ukraińskich dzieci tylko na papierze

Z każdym dniem rośnie liczba uchodźców z Ukrainy, szczególnie dzieci, którzy podlegają w Polsce obowiązkowi szczepień, m.in. na odrę, gruźlicę czy polio. Nie ma jednak narzędzi, by go egzekwować. Nie wchodzą w grę miękkie działania, jak wysyłanie indywidualnych powiadomień o konieczności szczepień, bo przychodnie POZ nie mają w swoich rejestrach danych dzieci z Ukrainy.

03.06.2022

Fundusz Pracy sfinansuje naukę polskiego lekarzom i pielęgniarkom z Ukrainy

Okręgowe izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych będą mogły otrzymać dofinansowanie do szkoleń z języka polskiego dla obywateli z Ukrainy. Wyniesie ono 3 tys. zł dla lekarza lub pielęgniarki za jedno szkolenie. To krok w dobrym kierunku, ale dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że potrzebują jeszcze wsparcia w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy, do czasu uzyskania przez nie prawa wykonywania zawodu w Polsce.

30.05.2022

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

23.05.2022
1  2  3  4  5