Program pilotażowy jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Założenie jest takie, że wypracowany zostanie model opieki zarówno uchodźców ukraińskich, jak i pacjentów polskich. Dodatkowo w wyniku programu pilotażowego zostanie opracowany polski model telemedycznego monitorowania leków u pacjentów z gruźlicą wielolekooporną  (MDR-TB).

Jako centralny ośrodek koordynujący został wskazany Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Natomiast jako regionalne ośrodki koordynujące zostały wskazane podmioty lecznicze, które mają doświadczenie w leczeniu pacjentów z MDR-TB.

Gruźlica wielolekooporna - nowe wyzwanie

- Do 31 maja 2022 r. w kraju zarejestrowało się ponad 1,14 mln ukraińskich uchodźców. Niezbędne stało się zajęcie się potrzebami uchodźców z istniejącymi wcześniej schorzeniami przewlekłymi. Wśród chorób zakaźnych Ukraina ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowań na HIV i gruźlicę. Niezwykle ważne jest, aby osoby dotknięte tymi chorobami miały stały dostęp do leków oraz opieki medycznej - podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. 

W 2020 roku poziom zapadalności na gruźlicę wynosił w Ukrainie 71,4 zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w Polsce - 14,3 zachorowania na 100 tys. mieszkańców. 

 Większość polskich pacjentów choruje na gruźlicę, która może być leczona lekami pierwszej linii (DS-TB).